HomeKAKVO JE TO IME KOJE POČINJE SA "ABU"
Bivši načelnik u štabu Trećeg korpusa Hajrudin Hubo na suđenju Rasimu Deliću tvrdi da odred El Mudžahid nije dostavljao tražene podatke o svojim pripadnicima, već nepotpune i totalno beskorisne informacije. "Kakvi su to podaci", kaže svjedok, "kada svako ime počinje sa "Abu"

Hajrudin Hubo, svjedok odbrane Rasima DelićaHajrudin Hubo, svjedok odbrane Rasima Delića

U prilog tezi odbrane generala Rasima Delića - da odred El Mudžahid nije bio u sistemu komandovanja i rukovođenja Armije BiH - bivši načelnik štaba za personalne poslove Trećeg korpusa Hajrudin Hubo tvrdi da taj odred nije izvršavao naređenja poput ostalih podređenih jedinica. Mudžahedini, prema njegovim riječima, nikada nisu dostavili tražene podatke o svojim pripadnicima, kao što su imena i prezimena, brojevi pasoša, porijeklo, vojno iskustvo i obrazovanje. "Stalno smo nastojali da dođemo do tih podataka, ali bezuspješno", naveo je svjedok.

Hubo je u glavnom svjedočenju naveo da je tokom 1995. godine dva puta odlazio u komandu odreda El Mudžahid u Zenici kako bi došao do potrebnih informacija, ali mu je oba puta ulaz u komandu bio fizički uskraćen. Oba puta je, kako se prisjetio, bio u društvu sa tadašnjim pomoćnikom komandanta za bezbjednost u Trećem korpusu Aganom Hasagićem. Svjedok je, dalje, naveo da su mudžhedini, kada bi željeli nešto poručiti, u komandu korpusa obično slali izvjesnog Muriza Šupića, jednog od lokalnih pripadnika odreda. No, kada bi njemu postavili pitanja o odredu odgovarao bi da "o tome treba pitati nekoga drugog" i na tome bi se završilo.

Mudžahedini su komadi korpusa dostavili neke podatke o pripadnicima odreda ali su oni, prema riječima svjedoka, bili nepotpuni i totalno beskorisni. "Kakvi su to podaci", upitao se svjedok, "kada svako ime počinje sa "Abu". Kako je u sudnici objasnio jedan od prethodnih svjedoka, "Abu" na arapskom znači otac i dodaje se ispred imena kao napomena da je neko dobio ime po ocu.

U nastojanju da dokaže da je Trećem korpusu bio poznat identitet pripadnika odreda El Mudžahid tužilac je u unakrsnom ispitivanju pokazao dva dokumenta sa svjedokovim potpisom. Radi se o uvjerenjima izdatim dvojici pripadnika odreda El Mudžahid o pripadnosti Armiji BiH, a u svrhu regulisanja njihovog statusa. Svjedok je potvrdio vjerodostojnost tih dokumenata, ali ne i podataka koji su u njima navedeni. Imena pripadnika odreda El Mudžahid i ostali podaci o njima su u ova dva dokumenta navedeni onako kako je zabilježeno u evidenciji Trećeg korpusa, rekao je svjedok, ali je napomenuo da su to bili podaci koje "nije bilo moguće provjeriti".


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 358

POLITIČKA (NE)VOLJA: Zašto se Armija BiH nije obračunala sa odmetnutim mudžahedinima?
VIDEO DOKAZI: Vojislav Šešelj kao "prikladna vojnička pojava"