HomePSI RATA U BILJANSKOJ DOLINI
Bivši pomoćnik komandanta za moral u 306. brdskoj brigadi Armije BiH Halim Husić u nastavku svjedočenja na suđenju generalu Rasimu Deliću strane borce koji su operisali u Biljanskoj dolini tokom '92 i '93. godine nazvao "psima rata" koji su "vršili organizovane pljačke i otimačine"

Halim Husić, svjedok odbrane Rasima DelićaHalim Husić, svjedok odbrane Rasima Delića

Halim Husić, profesor povijesti u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu u nastavku svog iskaza na suđenju bivšem komandantu Generalštaba Armije BiH Rasimu Deliću je strane ratnike stacionirane u Biljanskoj dolini kod Travnika tokom 1992. i 1993. godine nazvao "psima rata". "Vršili su organizirane pljačke i otimačine", rekao je svjedok. Pripadnici njegove brigade su, dodao je, pokušavali uspostaviti kontrolu nad njima zbog čega su ih mudžahedini smatrali neprijateljima.

Husić, inače bivši pomoćnik komandanta za moral u 306. brdskoj brigadi Armije BiH u čijoj odgovornosti se nalazila Biljanska dolina, je potvrdio tezu odbrane da je u tom području u ljeto '93. godine, nezavisno jedna od druge i od Armije BiH, operisalo više grupa stranih ratnika. Pored stranaca koji su, prema njegovom dosadašnjem svjedočnju, u Mehurić došli iz Zagreba sa "zengama" Midhata Purića Hadžije, u Biljanskoj dolini se nalazilo još nekoliko grupa stranih ratnika koje su povremeno dolazile i odlazile. Spomenuo je grupu Turaka koji su sebe nazivali "Gerila", kao i mudžhedine iz Guče Gore i strance okupljene oko ratnika arapskog porijekla po imenu Abu Zubeir.

Svjedok je, takođe, potvrdio da je u aprilu 1993. godine 306. brigada pokušala realizovati naređenje komande Trećeg korpusa da se "obračunaju sa svim naoružanim formacijama koje nisu ušle u sastav Armije BiH na tom području", uključujući i mudžahedine, ali im to nije pošlo za rukom. "Silu nismo mogli primijeniti, a drugog načina nije bilo", rekao je svjedok i pojasnio da bi svaka oružana intervencija protiv mudžahedina u tom trenutku značila početak bratoubilačkog rata među muslimanskim stanovništvom na tom području. Strani borci su, objasnio je svjedok, uživali snažnu podršku lokalnog stanovništva, civilnih vlasti i pojedinih vjerskih lidera.

Pored spomenuth grupa stranih ratnika "izvan kontrole" u Biljanskoj dolini su, prema Husiću, bili i odmetnuti pripadnici Sedme muslimanske brigade predvođeni Ramom Durmišem. Oni su se jedno vrijeme lažno predstavljali kao pripadnici Armije BiH dok su se, kako tvrdi, zapravo pridružili jednoj od mudžahedinskih grupa. Ni sa njima, kao ni ostalim grupacijama stranih ratnika, osim grupe iz Mehurića, nisu imali nikakav kontakt.

Husić je, takođe, negirao umiješanost pripadnika Armije BiH u otmicu i ubistvo 25 vojnika i civila hrvatske nacionalnosti iz Maljina 8. juna 1993. godine, kako je navedeno u optužnici protiv generala Delića. Pripadnici vojne policije od kojih su te ljude, prema odbrani, oteli maskirani borci jedne od "nekontrolisanih" grupa stranih ratnika su, prema svjedoku, 15. juna izvijesti komandu brigade o tom događaju i poduzeli mjere da se počinioci otkriju, ali bezuspješno.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 357

POSLE "OLUJE": Postoji li vojno opravdanja za napad na civile
PITANJE ODGOVORNOSTI: Mudžahedini su bili politički a ne vojni problem
ČETNICI & ČETNICI: Šešelj svojata jedne a odriče se drugih četnika
PARTIJA ŠAHA: Tolimir igra samo na ćirilici