HomeBOLJE POLITIČAR NEGO RATNIK
Na suđenju Rasimu Deliću optužba je u unakrsnom ispitivanju svjedoka Hase Ribe nastojala dokazati da je Treći korpus komandovao odredom El Mudžahid tokom operacije “Farz” u septembru 1995. godine. Svjedok je to pobijao ukazujući da je za mudžahedine bila nadležna 35. divizija i konstatovao da je u ratu bilo bolje biti političar nego ratnik

Haso Ribo, svjedok odbrane Rasima DelićaHaso Ribo, svjedok odbrane Rasima Delića

U unakrsnom ispitivanju svjedoka Hase Ribe, načelnika Operativnog odjeljenja Trećeg korpusa Armije BiH u vrijeme relevantno za optužnicu protiv generala Rasima Delića, tužilac je predočio dva članka objavljena u armijskim biltenima koja, po njemu, pokazuju da je taj korpus komandovao odredom El Mudžahid tokom operacije “Farz” u septembru 1995. godine.

U članku pod naslovom “Oslobođen četnički Staljingrad” iz oktobra 1995. godine armijski novinar Adnan Džonlić piše o uspjesima Armije BiH u operaciji na ozrenskom ratištu i opisuje pravac napada pripadnika odreda “El Mudžahid”, a kao izvor tih informacija navodi ime svjedoka. Taj je članak objavljen u armijskom listu “Prva linija”. Drugi članak istog autora a sličnog sadržaja je objavljen u ratnom listu Trećeg korpusa “Patriotski list”.

Svjedok ne poriče da je Džonliću dao određene informacije o operaciji Armije BiH, ali tvrdi da se one nisu odnosile na odred El Mudžahid. Takve informacije novinar je, kako tvrdi, mogao dobiti samo od komande 35. divizije kojoj je odred El Mudžahid bio podređen.

Tužilac je, takođe, navodio da je komanda Trećeg korpusa odred “El Mudžahid” smatrala svojom najelitnijom i najefikasnijom jedinicom, te da joj je zato i dodijelila zadatak da izvrši “ključni napad” na Opaljenik, 10. septembra ’95. godine. Svjedok se nije složio sa ovakvim tvrdnjama, navodeći da je Treći korpus imao “daleko bolje i elitinije jedinice” od mudžhedina “koji su se borili samo kad su htjeli” i ponovio svoje ranije tvrdnje da je komanda korpusa u toj operaciji izdavala naređenja 35. diviziji, čija je komanda odlučila o ulozi odreda u operaciji “Farz”.

Odgovarajući na pitanje sudije Latanci/Latanzi da li su se pripadnici Patriotske lige nakon transformacije oružanih snaga pridružili Armiji BiH svjedok je odgovorio da su tako učinili pojedinci dok je, po njegovim riječima, “najveći dio otišao u političare” pošto je tada bilo “lakše biti političar nego vojnik”. Kao primjer je naveo Zihniju Aganovića koji je od komandanta Regionalnog štaba Patriotske lige postao predsjednik okruga Travnik. Svjedok je za Aganovića u glavnom ispitivanju rekao da je tokom svoje “civilne misije” pružao veću podršku mudžahedinima nego Armiji BiH.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 356

"VEĆI MUSLIMANI": Civilne i vjerske vlasti naklonjene mudžahedinima
DOVOLJNO DOKAZA: "Srebreničkoj sedmorki" ostaju sve tačke optužnice
ŠEŠELJEVA STRATEGIJA: Optužbe su najbolja odbrana
POGREŠNA ANALOGIJA: Martiću ipak nije suđeno za paljevinu Rajhstaga
POJAČANJE: Nove sudije za nova suđenja