HomeUZVRAĆENA VATRA ILI VATRENA PODRŠKA
Nikolče Grozdanovski, svedok odbrane Johana Tarčulovskog, negira da je njegova minobacačka baterija pružila vatrenu podršku policijskoj jedinici koja je, po optužbi, bila angažovana u napadu na Ljuboten. Tužilac ukazuje da je svedok izmenio iskaz koji je svojevremeno kao osumnjičeni dao istražiteljima, kako bi sada njegovo svedočenje išlo u korist optuženog

Nikolče Grozdanovski, svjedok odbrane Johana TarčulovskogNikolče Grozdanovski, svjedok odbrane Johana Tarčulovskog

Na kraju unakrsnog ispitivanja, tužilac je svedoka odbrane optužio da “nije bio iskren” i da je izmenio prethodni iskaz dat istražiteljima tužilaštva kako bi njegovo svedočenje “išlo u korist optuženog”. Nikolče Grozdanovski je odgovorio da “tvrdnje tužioca nisu tačne” i da on “ne zna ni šta je korist ni šta je šteta za Tarčulovskog”.

Grozdanovski je sa istražiteljima tužilaštva razgovarao dva puta, u julu i novembru 2004. godine a na pitanja je odgovarao u statusu osumnjičenog za napad na Ljuboten. U leto 2001. godine je komandovao minobacačkom baterijom koja je otvorila vatru na Ljuboten.

Tužilac tvrdi da je Ljuboten granatiran kako bi se pružila vatrena podrška Tarčulovskom i njegovoj jedinici. Tarčulovski se tereti za taj napad zajedno sa bivšim ministrom makedonske policije Ljubetom Boškoskim. Svedok je u glavnom ispitivanju rekao da je vojska ispalila nekoliko minobacačkih granata na Ljuboten, kao odgovor na vatru koja je iz sela otvarana na položaje Armije.

Tarčulovski i Grozdanovski su, tvrdi tužilac, “razmenili brojeve telefona” i razgovarali o artiljerijskog podršci. Tarčulovski je, takođe, prisustvovao sastanku 3. gardijskog bataljona u Ljubancima 10. avgusta kako bi obezbedio vojnu podršku za napad na Ljuboten a narednu noć je proveo u dečijem odmaralištu u Ljubancima, na istom mestu gde je bila smeštena minobacačka baterija Grozdanovskog.

Jedina sugestija tužioca s kojom se Grozdanovski saglasio je da je, uoči napada, sa položaja njegove jedinice mogao da vidi aktivnosti u Ljubotenu i oko sela. Tvrdio je, međutim, da je u selu primetio “neobične aktivnosti i prevoz oružja.” To se, međutim, razlikuje od njegovog prethodnog iskaza istražiteljima u kojem je rekao da je u Ljubotenu video “samo zastavu na džamiji” bez ukazivanja na bilo kakve “neobične aktivnosti”.

Nakon što je Grozdanovski završio svedočenje, počeo je iskaz svedoka zaštićenog pseudonimom ND2 – 001 koji je u leto 2001. godine bio pripadnik jedne od četa u sastavu 3. gardijskog bataljona. Komandir te čete Mario Jurišić je u dokaznom postupku optužbe potvrdio da je otvorio minobacačku i topovsku paljbu na Ljuboten, kako bi odgovorio na napade Oslobodilačke nacionalne armije (ONA) makedonskih Albanaca.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 356

"VEĆI MUSLIMANI": Civilne i vjerske vlasti naklonjene mudžahedinima
DOVOLJNO DOKAZA: "Srebreničkoj sedmorki" ostaju sve tačke optužnice
ŠEŠELJEVA STRATEGIJA: Optužbe su najbolja odbrana
POGREŠNA ANALOGIJA: Martiću ipak nije suđeno za paljevinu Rajhstaga
POJAČANJE: Nove sudije za nova suđenja