HomeKONJI ILI KRAVE NA PUTU IZ LJUBOTENA
Nikolče Grozdanovski tvrdi da je makedonska Armija 12. avgusta 2001. godine uzvratila na vatru koju su teroristi otvarali sa više pozicija u selu. U periodu pre akcije u Ljubotenu, teroristi su, po svedoku, na konjima prenosili oružje iz sela ka položajima Oslobodilačke nacionalne Armije. Tužilac ukazuje da je svedok u intervjuu istražiteljima govorio o kravama a ne o konjima

Nikolče Grozdanovski, svjedok odbrane Johana TarčulovskogNikolče Grozdanovski, svjedok odbrane Johana Tarčulovskog

Prvi svedok odbrane Johana Tarčulovskog, optuženog za nezakonit napad na Ljuboten, je u leto 2001. godine komandovao minobacačkom baterijom u 3. gardijskom bataljonu makedonske Armije. Položaji njegove jedinice su bili u dečijem odmaralištu u Ljubancima, selu koje je 2 kilometra udaljeno od Ljubotena.

Nikolče Grozdanovski je u glavnom ispitivanju opisao u kakvim je okolnostima Armija otvorila vatru na Ljuboten. Tvrdi da je u jutarnjim časovima 12. avgusta, na njegovu osmatračku poziciju otvorena vatra iz snajpera i mitraljeza. Grozdanovski je o tome izvestio majora Despotova koji mu je naredio da vatrom iz snajpera,
mitraljeza i minobacača odgovori na napad i uništi mete u selu.

Nakon što su policajci ušli u Ljuboten, minobacačka baterija je, tvrdi svedok, prestala s dejstvima. Opisuje kako su makedonske snage sporo napredovale kroz selo jer su sve vreme bili pod mitraljeskom i snajperskom vatrom iz dve kuće. Teroristi su, kaže, pokušali da pobegnu sa jedne od pozicija ali je armija otvorila vatru na njih. "Jednog smo pogodili sigurno a dvojica ili trojica su pobegli ka šumi", rekao je Grozdanovski. Ovaj događaj je zabeležen video kamerom a snimak je emitovan u sudnici u dokaznom postupku optužbe.

Antonio Apostolski koji zastupa Tarčulovskog je svedoku pročitao delove izveštaja organa bezbednosti i komandanta Prve gardijske brigade u kojima se navodi da je "akcija u Ljubotenu počela u 4 sata i 30 minuta a da je prva granata ispaljena po nalogu Tarčulovskog, sat vremena kasnije". Svedok je to negirao i dodao da "bi se eksplozija te granate čula do Skoplja, da je stvarno ispaljena u ranim jutarnjim časovima".

Na početku unakrsnog ispitivanja, tužilac je ukazao na razlike u iskazu svedoka i izjavi koju je dao istražiteljima tužilaštva. Grozdanovski je, naime, u svedočenju rekao da su, tokom noći, meštani Ljubotena na konjima nosili oružje u pravcu položaja Oslobodilačke Nacionalne Armije (ONA) makedonskih Albanaca, dok je u izjavi istražiteljima ukazao na "neobično kretanje krava". Po tužiocu, "neobično kretanje krava" nije indikator terorističkih aktivnosti u Ljubotenu niti predstavlja opasnost po makedonske snage bezbednosti.

Unakrsno ispitivanje svedoka biće nastavljeno sutra posle podne.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 356

"VEĆI MUSLIMANI": Civilne i vjerske vlasti naklonjene mudžahedinima
DOVOLJNO DOKAZA: "Srebreničkoj sedmorki" ostaju sve tačke optužnice
ŠEŠELJEVA STRATEGIJA: Optužbe su najbolja odbrana
POGREŠNA ANALOGIJA: Martiću ipak nije suđeno za paljevinu Rajhstaga
POJAČANJE: Nove sudije za nova suđenja