HomeBRZO ZASTAREVANJE DISCIPLINSKIH PREKRŠAJA
Nekadašnja savetnica ministra makedonske policije tvrdi da nakon isteka roka od 6 meseci od dana kada se saznalo za disciplinski prekršaj, nadležni organi nisu mogli da pokrenu postupke protiv počinilaca. Nemoguće je pokrenuti disciplinski postupak protiv nepoznatih počinilaca, ukazuje svedokinja

Vesna Dorevska, svjedok odbrane Ljubeta BoškoskogVesna Dorevska, svjedok odbrane Ljubeta Boškoskog

Pošto je tužiteljica u unakrsnom ispitivanju Vesne Dorevske, svedokinje odbrane Ljubeta Boškoskog, sugerisala da je direktor Javne bezbednosti bio ovlašćen da podnosi krivične prijave i pokreće disciplinske postupke, odbrana Ljubeta Boškoskog je u dodatnom ispitivanju Dorevske nastojala da utvrdi u kojim je slučajevima to moguće.

Dorevska je rekla da je po makedonskom zakonu moguće pokrenuti disciplinski postupak u roku od 3 meseca od dana saznanja za počinioce prekršaja ili u roku od 6 meseci od dana kada se saznalo za delo. Ovlašćeno lice, odnosno direktor Javne bezbednosti, nije mogao da pokrene disciplinski postupak nakon isteka tog roka.

Direktor javne bezbednosti Makedonije, Goran Mitevski, je bio član Komisije koju je Ljube Boškoski osnovao kako bi, po tvrdnjama odbrane, “utvrdio šta se dogodilo u Ljubotenu” 12. avgusta 2001. godine. Namera odbrane je da pokaže da je ministar Boškoski “preduzeo sve mere da istraži zločin u Ljubotenu i kazni počinioce”. Rad te Komisije i ostalih tela koja je ministar osnovao sa istim ciljem, po tužilaštvu, nije bio “transparentan” i jedini rezultat je bio taj što je na jednom mestu prikupljen materijal koji je ministarstvo policije već posedovalo.

Odbrana je u dodatnom ispitivanju sugerisala da Komisija na čelu sa Mitevskim nije mogla ništa da uradi jer njeni članovi “nisu utvrdili da je neko prekršio disciplinu”. Dorevska je potvrdila da “ako nema prekoračenja ovlašćenja, onda nema mogućnosti da se pokrene postupak”. Svedokinja je takođe rekla da “ako postoji sumnja u prekoračenje ovlašćenja ali se ne zna počinilac”, nije moguće pokrenuti disciplinsku proceduru. Za razliku od krivičnog, disciplinksi postupak je “nemoguće pokrenuti protiv nepoznatih počinilaca”, rekla je Dorevska.

Svedočenje bivše savetnice ministra policije za pravna i kadrovska pitanja je danas završeno. Naredni svedok odbrane Ljubeta Boškoskog bi trebalo da bude ekspert koji će svedočiti o strukturi i organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova i ovlašćenjima ministra policije.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 354

SERGE BRAMMERTZ: Novi glavni tužilac - stari prioriteti
"NEPOUZDANI DOKAZI": Branioci "Srebreničke sedmorke" traže oslobađajuće presude
HERCEG BOSNA: Dovoljno dokaza o udruženom zločinačkom poduhvatu