Home(NE)MOĆ MINISTRA POLICIJE
Petre Stojanovski, viši inspektor makedonske policije svedoči da ministar unutrašnjih poslova "nema operativnu ulogu u otkrivanju dela i počinilaca". Istraga je u rukama pravosudnih organa a ne policije, tvrdi Stojanovski

Petre Stojanovski, svjedok odbrane Ljubeta BoškoskogPetre Stojanovski, svjedok odbrane Ljubeta Boškoskog

Mada je optužba izvodila dokaze o strukturi i unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije, odbrana Ljubeta Boškoskog smatra da položaj ministra i ministarstva policije nije dovoljno objašnjen pa je za svedoka pozvala Petrea Stojanovskog koji je veći deo karijere proveo kao inspektor u kriminalističkoj policiji. Njegovim iskazom odbrana nastoji da ukaže na, kako je najavljeno u uvodnoj reči, "praksu koja je opredelila ponašanje ministra Boškovskog" u vezi sa istragom događaja u Ljubotenu.

Boškoski je, po tvrdnjama optužbe, imao dužnost da istraži zločine u Ljubotenu. Stojanovski međutim tvrdi da "ministar nije imao operativnu ulogu u otkrivanju dela i počinilaca". Kada je postojala osnovana sumnja da je delo počinjeno, policija je podnosila krivičnu prijavu protiv poznatih ili nepoznatih počinilaca i o tome je obaveštavala javnog tužioca i istražne organe. Od tog trenutka, "dužnost policije prestaje", objasnio je Stojanovski.

Po svedoku, ministar je mogao da "pokaže interes za određeni slučaj" i tada bi formirao Komisije i radne grupe. Odbrana ukazuje da je Boškoski formirao oba tela – Radnu grupu koja je prikupljala dokaze o ratnim zločinima u Makedoniji i posebnu Komisiju sa zadatkom da istraži događaje u Ljubotenu. Radna grupa je, po svedočenju prethodnog svedoka Igna Stojkova, ostala "nedovršenog posla" a Komisija je, navodi se u izveštaju koji je sastavila", zaključila da je u Ljubotenu "stepen prekoračenja ovlašćenja policije bio tolerantan".

Stojanovski je takođe analizirao strukturu Ministarstva unutrašnjih poslova. Objasnio je da ministar Boškoski nije mogao da komanduje jedinicom za specijalne zadatke Tigrovi, kako tužilac tvrdi, već je samo mogao da naredi upotrebu te jedinice. "Komandovanje je nešto drugo i ministar policije na to nema pravo", rekao je Stojanovski.

Svedočenje inspektora Stojanovskog biće nastavljeno sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 352

POLUVREME: Završen dokazni postupak optužbe na suđenju za Srebrenicu i Žepu
REČI KOJE ODAJU: Kako su govorili bivši čelnici Herceg Bosne
BEZVREDNE TVRDNJE: Sudije zabrinute načinom odbrane Vojislava Šešelja