HomeBILANS “NEUSPEŠNE ISTRAGE”
Bilans istrage Radne grupe za prikupljanje dokaza o ratnim zločinima počinjenim na teritoriji Makedonije je, po tužiocu, “jedna službena beleška o posetama policijskim stanicima u Čairu i Mirkovcima”. Članovi Radne grupe znali za “mrtva tela u Ljubotenu” i jednog preminulog Albanca u skopskoj bolnici ali to nisu dalje istraživali jer “nisu mogli da stupe u kontakt sa meštanima sela”

Igno Stojkov, svjedok odbrane Ljubeta BoškoskogIgno Stojkov, svjedok odbrane Ljubeta Boškoskog

Radna grupa za prikupljanje dokaza o ratnim zločinima počinjenim na teritoriji Makedonije nije mnogo postigla u svom radu, sugerisao je tužilac u unakrsnom ispitivanju Igna Stojkova, svedoka odbrane bivšeg ministra makedonske policije, Ljubeta Boškoskog.

Stojkov je priznao da lično “nije zadovoljan rezultatima istrage o Ljubotenu”, gde je prema optužnici 12. avgusta 2001. godine ubijeno sedam makedonskih Albanaca, spaljeno je 14 kuća i zlostavljano oko stotinu meštana sela. Tužilac tvrdi da je ministar policije Boškoski propustio da istraži zločin i kazni počinioce dok odbrana ukazuje na postojanje najmanje dva tela koja su bila zadužena za prikupljanje informacija o događajima u tom selu u blizini Skoplja.

Po tužiocu, Radna grupa u čijem je radu Stojkov učestvovao je od postojećeg materijala Ministarstva unutrašnjih poslova sastavila dosije o slučaju Ljuboten. Jedini njihov doprinos je, smatra tužilac, bila “jedna službena beleška o obilasku policijskih stanica u Čairu i Mirkovcima”. Tužilac je ukazao da tokom tih obilazaka nisu uzete zvanične izjave od policajaca koji su bili na dužnosti 12. avgusta 2001. godine, kao i da članovi Radne grupe nisu ni pokušali da stupe u kontakt sa meštanima sela. Jedina svrha takve "istrage" je, po tužiocu, bila da “potvrdi priče policajaca iz Čaira i Mirkovaca” koji su tvrdili da nije bilo upotrebe sile i da je privedenim meštanila Ljubotena pružena medicinska pomoć..

Stojkov se nije saglasio sa tvrdnjama tužioca i još jednom je ponovio da su “članovi Radne grupe pokušali da razjasne događaje u Ljubotenu”. Kada ga je tužilac upitao “šta su konkretno istraživali u vezi sa Ljubotenom”, Stojkov je odgovorio da su “prikupljali službene dokumente, uzeli podatke meštana dovedenih u policijske stanice i pokušali da utvrde da li je bilo oštećenih”. Prema podacima kojima su raspolagali, makedonski Albanci iz Ljubotena nisu prijavili da im je pričinjena šteta ili počinjeno krivično delo.

Ostalo je nejasno da li su “mrtvi bili deo istrage Radne grupe”. Stojkov je rekao da su “imali podataka da u selu ima mrtvih koji su kasnije sahranjeni i da je jedna osoba umrla u bolnici”. O tome, međutim, nisu vršili dalju istragu pošto “nisu mogli da stupe u kontakt sa meštanima sela” a prikupljanje medicinskih podataka, tvrdi Stojkov, “nije bio njihov posao”.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 352

POLUVREME: Završen dokazni postupak optužbe na suđenju za Srebrenicu i Žepu
REČI KOJE ODAJU: Kako su govorili bivši čelnici Herceg Bosne
BEZVREDNE TVRDNJE: Sudije zabrinute načinom odbrane Vojislava Šešelja