HomeZAVRŠENO SUĐENJE HARADINAJU, BALAJU I BRAHIMAJU
U odgovoru na završne reči odbrane, tužilac se složio sa Haradinajevim braniocem da je OVK u proleće 1999. godine bila u stanju anarhije, ali naglasio da je upravo to odgovaralo prvooptuženom da u delo sprovede svoju zločinačku nameru. Zašto Haradinajev branilac brani Balaja, da li je „Toger“ ispravno identifikovan i ima li sličnosti između Lahija Brahimaja i Nelsona Mendele? Presuda već sredinom marta?

Ramush Haradinaj, Idriz Balaj i Lahi Brahimaj u sudnici Tribunala zadnjeg dana suđenjaRamush Haradinaj, Idriz Balaj i Lahi Brahimaj u sudnici Tribunala zadnjeg dana suđenja

U odgovoru na završne reči odbrana trojice bivših komandanata OVK, tužilac je danas rekao da se slaže sa tvrdnjom branioca Ramuša Haradinaja da OVK u proleće 1998. godine nije bila prava, nego vojska u nastajanju, bez rigidne strukture, što je dovodilo do nedisciplinovanog ponašanja njenih pripadnika. Upravo to je, po tužiocu, i odgovaralo Haradinaju i „poslednje što je on želeo“ bila je primerena vojna disciplina u redovima OVK. U stanju anarhije u kojem je vladala kultura nekažnjivosti on je preko podređenih vojnika OVK „sprovodio svoju zločinačku nameru“, kaže tužilac.

Paradigmatičan primer za to je, po tužiocu, Haradinajevo naređenje iz proleća 1998. godine u kojem se nalaže „preduzimanje mera protiv protivnika OVK“. Tu naredbu su, po tužiocu, pripadnici njegove Vojne policije shvatali po svom nahođenju i obračunavali se sa nealbancima i neistomišljenicima po kratkom postupku. Najeksplicitniji dokaz u tom smislu je, navodi optužba, spisak za likvidaciju albanskih kolaboracionista, koji je bio u posedu Meta Krasnićija, komandanta OVK koga je postavio Ramuš Haradinaj.

U „odgovoru na odgovor“ (takozvanoj duplici), Haradinajev branilac Ben Emerson/Emmerson je rekao da ne postoji nijedan dokaz koji povezuje njegovog klijenta sa bilo kojim počiniocem zločina iz Vojne policije, niti se on može dovesti u vezu sa pomenutim spiskom za likvidaciju Meta Krasnićija. Optužba, kaže Emerson, „fabrikuje dokaze pomoću kojih dolazi do fabrikovanih zaključaka.“

Tužilac je i danas ponovio da postoje jasni dokazi o učešću Idriza Balaja u nekoliko ubistava, otmica i silovanja navedenih u optužnici, jer su svedoci kao počinioca jasno identifikovali „Togera“. Balajev branilac smatra da to ne znači ništa, jer „toger“ na albanskom znači „poručnik“, pa je moguće da su vojnici nekog drugog zvali po činu, a ne Balaja po nadimku.

Zanimljivo je da je Haradinajev branilac i juče i danas jedan deo svog izlaganja posvetio negiranju učešča Idriza Balaja u zločinima protiv srpskih, romskih i albanskih civila, za slučaj da veće prihvati tezu optužbe o Haradinajevoj nadređenosti Balaju.

Pošto je u jučerašnjoj završnoj reči branilac Lahija Brahimaja rekao da je OVK 1998. godine delovala u uslovima aparthejda čije su žrtve bile kosovski Albanci, tužilac je naglasio da je siguran da Brahimaj nije Nelson Mendela, već ratni zločinac za koga je nekoliko svedoka optužbe tvrdilo da je učestvovao u zatvaranju i mučenju zatočenika u logoru OVK u Jablanici. U svom „odgovoru na odgovor“, Brahimajev branilac je rekao samo jednu rečenicu: „Moj klijent je ratni heroj, a ne ratni zločinac“.

Konačnu reč o ponuđenim dokazima će dati Pretresno veće koje preuzima suđenje Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Ivanu Čermaku. Početak tog procesa je zakazan za 11. mart, a jedino što je predsedavajući sudija Alfons Ori/Alphons Orie danas rekao je da „ne može da obeća da će veće presudu doneti pre tog datuma... ali ni da neće“.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 350

ZAVRŠNE REČI: Tužilac traži 25 godina a odbrana slobodu za bivše zapovednike OVK
POLUVREME: Okončan dokazni postupak optužbe na suđenju čelnicima Herceg-Bosne
"VIŠI INTERESI": Šešeljevci u savezništvu sa Hrvatima i Muslimanima