HomeIZVAN RAZUMNE SUMNJE ILI NA STAKLENIM NOGAMA?
Počelo izlaganje završnih argumenata na suđenju Haradinaju, Balaju i Brahimaju. Tužilaštvo smatra da je izvan razumne sumnje dokazalo njihovu krivicu za progone civila, dok odbrana tvrdi da čitav slučaj optužbe stoji na staklenim nogama

David Re, tužilac na suđenju trojici bivših zapovednika OVKDavid Re, tužilac na suđenju trojici bivših zapovednika OVK

Tužilaštvo smatra da je u potpunosti dokazalo krivicu optuženih po svakoj od tačaka optužnice i traži od Pretresnog veća da Ramuša Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimaja osudi na po 25 godina zatvora za kampanju progona i nasilja protiv protivnika OVK.

U završnoj reči na suđenju trojici bivših zapovednika OVK optuženih za zločine nad albanskim, srpskim i romskim civilima u leto 1998. godine, tužilac Dejvid/David Re je prvooptuženog Ramuša Haradinaja opisao kao "snažnu i harizmatičnu ličnost, koja je bila idol svojim sledbenicima i za koju je jedan od svedoka optužbe rekao: 'Bog na nebu – Ramuš na zemlji'..." Bio je najmoćniji čovek u zoni Dukađin, lično je postavljao i smenjivao lokalne komandante OVK, često je bio na linijama fronta i ništa nije moglo da se dogodi bez njegovog odobrenja. Haradinaj je, po tužiocu, imao apsolutnu – ne samo vojnu nego i civilnu – vlast u području u kojem su izvršeni zločini iz optužnice. Odlučivao je o svemu: zdravstvenoj zaštiti, registraciji rođenih, umrlih kao i motornih vozila, kontrolisao je seču drva i prodaju životnih namirnica, zabranio je svaku političku aktivnost kao i prodaju i upotrebu alkohola u svojoj zoni, i to ne samo vojnicima već i civilima.

Drugooptuženi Idriz Balaj zvani "Toger" je, prema tužiocu, bio "važan član glođanskog štaba Ramuša Haradinaja i jedno je vreme bio njegov lični telohranitelj." Komandovao je zloglasnim "Crnim orlovima", specijalnom jedinicom OVK i zadatak mu je, kako ga je opisao tužilac, bio da "otkriva, hapsi i ubija neprijatelje", odnosno srpske, romske ili albanske civile osumnjičene za saradnju sa srpskim vlastima. Balaj je, zaključio je tužilac, odigrao "značajnu i brutalnu ulogu u progonu civila unutar udruženog zločinačkog poduhvata."

Tužilac, dalje, smatra da je izvan razumne sumnje dokazano da je treći optuženi, Lahi Brahimaj, uspostavio zatvorski centar OVK u Jablanici i upravljao njime, da je lično počinio i ohrabrivao druge pripadnike OVK da čine zločine nad zatočenicima, čime je podržao zajedničku zločinačku nameru. Brahimaj je, istakao je tužilac Re, javno zagovarao progon onih za koje se sumnja da su kolaboracionisti ili protivnici OVK i imao je "neograničenu kontrolu nad sudbinom svojih zatočenika."

U predmetu trojice bivših zapovednika OVK, istakao je tužilac, "preovlađuju sličnosti" koje ukazuju na obrazac po kojem su birane i stradale žrtve za koje se optuženi terete. Žrtve su srpski civili koji su zaostali u oblasti Dukađin nakon uspostavljanja kontrole od strane OVK ili albanski i romski civili osumnjičeni da su srpski špijuni ili kolaboranti sa srpskim vlastima. Leševi žrtava su pronađeni zajedno, u kanalu Radonjičkog jezera – nepuna dva kilometra od kuće Ramuša Haradinaja – i na njima su ustanovljene slične vrste rana i slični tragovi zlostavljanja. Od 31 pronađenog tela, 20 je ubijeno vatrenim oružjem što, primetio je tužilac, "odbrana ne spori."

Odbrana, međutim, spori da se radi o žrtvama OVK i, posebno, da optuženi imaju bilo kakve veze sa njihovom sudbinom. To je pred kraj današnje rasprave, na početku svoje završne reči, istakao Haradinajev branilac Ben Emerson/Emmerson. Po njemu, kada "metodično i kritički razmotre dokaze optužbe", sudije će se uveriti da slučaj optužbe "stoji na staklenim nogama."

Završni argumenti odbrane bivših zapovednika OVK nastaviće se sutra posle podne.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 350

ZAVRŠNE REČI: Tužilac traži 25 godina a odbrana slobodu za bivše zapovednike OVK
POLUVREME: Okončan dokazni postupak optužbe na suđenju čelnicima Herceg-Bosne
"VIŠI INTERESI": Šešeljevci u savezništvu sa Hrvatima i Muslimanima