HomeSA ŽENEVSKIM KONVENCIJAMA U DŽEPU
Ranije svedok optužbe na suđenju Haradinaju, Balaju i Brahimaju, general Dragan Živanović u današnjem iskazu u odbranu svog bivšeg komandanta Vladimira Lazarevića ponovio navode o zločinima OVK i besprekornom odnosu VJ preme civilima na Kosovu. Svaki vojnik je, tvrdi, nosio "džepno izdanje" Ženevskih konvencija

Dragan Živanović, svjedok odbrane Vladimira LazarevićaDragan Živanović, svjedok odbrane Vladimira Lazarevića

Svedočeći danas u odbranu generala Vladimira Lazarevića, optuženog za kosovske zločine 1999. godine, bivši komandant 125. motorizovane brigade Dragan Živanović je ponovio deo svog iskaza iz oktobra prošle godine kada je na poziv optužbe svedočio na suđenju Ramušu Haradinaju i ostaloj dvojici bivših komandanata OVK. Živanović je optužio "albanske teroriste" za niz zločina na području Dukađina 1998. i 1999. godine, zbog čega je, kako je objasnio, "VJ morala da reaguje."

Svedok tvrdi da u tim reakcijama vojske nije bilo organizovanih zločina nad albanskim civilima, a da su pojedinačna krivična dela sankcionisana, mada o tome nije iznosio detalje. Dokazujući da je vojni vrh delovao "preventivno", rekao je da je pre početka sukoba svakom pripadniku VJ uručeno "plastificirano džepno izdanje" sa svim odredbama međunarodnog prava i Ženevskih konvencija, kao i da su organizovani kursevi na kojima su oficiri VJ detaljnije upoznati sa pomenutim odredbama.

Kao i ostali oficiri Prištinskog korpusa koji su svedočili u odbranu svog bivšeg komandanta, Živanović tvrdi da nikada nije primio ni pismeno ni usmeno naređenje generala Lazarevića za izvršenje bilo kakvog krivičnog dela. Naprotiv, Lazarević je, kaže svedok, insistirao na zaštiti civila, kao i međunarodnih posmatrača koji su do početka NATO intervencije boravili na Kosovu.

Živanovća će sutra unakrsno ispitivati tužilac.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 349

OČAJ I NEMOĆ: Kako su Ujedinjene nacije izgubile glavu i Srebrenicu
NEPRISTRASNOST I/ILI NEUTRALNOST: Da li je prekršaj nahraniti gladne
ČUDOTVORNI GOVORI: Kako je Šešelj pomogao Srbima da progledaju