HomeNOVA VERZIJA SUDBINE ZAROBLJENIH SRPSKIH VOJNIKA
Odbrana generala Rasima Delića ukazala na dokument VRS po kojem su grupu srpskih vojnika zarobljenih u Kestenu 11. septembra 1995. godine, na putu do Zavidovića zaustavili "muslimanski ekstremisti", potom pobili i zakopali u dvije masovne grobnice

Fuad Zilkić, svjedok na suđenju Rasimu DelićuFuad Zilkić, svjedok na suđenju Rasimu Deliću

U nastavku unakrsnog ispitivanja Fuada Zilkića, bivšeg komandata 328. brigade Armije BiH, odbrana generala Rasima Delića je dovodila u pitanje njegovu vjerodostojnost ukazujući da je svjedok zajedno sa dijelom svoje brigade bio umiješan u otmicu i ubistvo 61 pripadnika VRS koji su zarobljeni u selu Kesten na Ozrenu u septembru 1995. godine.

Odbrana se pozivala na dokument obavještajne službe VRS iz oktobra 2002. godine u kojem su sadržane informacije o tek otkrivenoj masovnoj grobnici u rejonu Gostovića u koju su, kako se tvrdi, sahranjeni srpski vojnici zarobljeni u Kestenu. U dokumentu se navodi da su zarobljeni srpski vojnici 11. septembra 1995. godine kamionima povezeni prema Zavidovićima, te da su ih u selu Kućice “zaustavili muslimanski ekstremisti predvođeni izvjesnim Zilkićem koji su ih odveli na napušteno imanje Andrije Slankovića, pobili i zakopali u dvije masovne grobnice”. Takođe se navodi da je kasnije “izvjesni Edin Porobić bagerom iskopao leševe i prevezao ih u masovnu grobnicu u Gostoviće”.

Delićeva braniteljica Vasvija Vidović je ukazivala da u vrijeme izvođenja operacije “Farz” na Ozrenu nije bilo nijednog drugog Zilkića koji je mogao biti na čelu grupe ljudi koji se u dokumentu nazivaju ekstremistima. Dokazivala je da su pripadnici jedinice “Asim Čamdžić” koja se nalazila u sastavu 328. brigade, po izgledu i ponašanju, ličili na mudžahedine.

“Ne mogu da vjerujem da je to tako”, rekao je svjedok koji je odbacio svaku mogućnost da je u tom dokumentu riječ o njemu i njegovim vojnicima. Odgovarajući na pitanja odbrane o sličnosti pripadnika njegove jedinice sa mudžahedinima svjedok se složio jedino sa tvrdnjom da su pripadnici jedinice “Asim Čamdžić” “prakticirali vjeru više od ostalih pripadnika Armije BiH”.

Odbrana je, između ostalog, sugerisala da je tokom izvođenja operacije “Farz” u septembru 1995. godine vojna policija 328. brigade bila pod svjedokovom direktnom komandom. Na pitanje zašto po saznanju da su mudžahedini u Kestenu od pripadnika Armije BiH oteli zarobljenike tamo nije uputio vojnu policiju, svjedok je odgovorio da su oni bili angažovani na bojištu.

Iako je svjedok tvrdio da je o otmici zarobljenika u Kestenu više puta izvijestio pretpostavljenu komandu, odbrana je dokazivala da se to ni u jednom izvještaju eksplicitno ne navodi. U jedinom dokumentu u kojem se taj incident spominje a koji je sa svjedokovim potpisom proslijeđen višoj komandi, stoji da su zarobljenici “predani” odredu El Mudžahid a ne da su "oteti."


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 343

DOKAZI SA INTERNETA: Kako se general Delić oprostio od mudžahedina
SREBRENICA 1995.: Šta bi general Smit uradio da je bio u "Mladićevoj koži"
HVO KAO JNA: Savršena doktrina - loša primjena
NEVOLJNI SVJEDOCI: Kratak put od hapšenja i pritvora - do svjedočenja