HomeODBRANA NEMA PITANJA ZA OVK INSAJDERA
Svedočenje bivše pripadnika OVK, koji se u optužnici navodi kao jedan od učesnika u udruženom zločinačkom poduhvatu i neposredan izvršilac nekih od zločina – otmica i zlostavljanja – za koje se terete Haradinaj, Balaj i Brahimaj

Pjeter Shala, svjedok na suđenju Ramushu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju BrahimajuPjeter Shala, svjedok na suđenju Ramushu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju

Svedok optužbe Pjeter Šalja/Shala zvani "Ujku" ili "Vuk" se u optužnici protiv Ramuša Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimaja navodi kao jedan od učesnika u udruženom zločinačkom poduhvatu i neposredan izvršilac nekih od zločina – otmica i zlostavljanja - za koje se terete trojica bivših zapovednika OVK. O tome, međutim, nije bilo ni reči u glavnom ispitivanju Šalje od strane tužioca Di Facija/Di Fazia, a timovi odbrane trojice optuženih nisu imali ni jedno pitanje za ovog svedoka.

Nakon masakra nad porodicom Jašari/Jashari u Drenici početkom marta 1998. godine, Šalja se sa grupom 20 do 30 naoružanih ljudi vratio iz Albanije na Kosovo. Došli su prvo u Jablanicu i pristupili lokalnoj jedinici OVK kojom je zapovedao Nazmi Brahimaj, brat optuženog Lahija. U Jablanici se, prema optužnici, nalazio i zatvor u kojem je OVK držao otete Srbe, Albance i Rome, ali se tužilac nije danas o tome raspitivao, sem što je od svedoka tražio da na skici koju je sam nacrtao i fotografiji sela obeleži kuće u kojima su se nalazili lokalni štab i kasarna OVK.

Šalja je u Jablanici sreo optuženog Idriza Balaja, zvanog "Toger". On je, prema svedoku, prvo obučavao mlade vojnike, a zatim je imenovan za komandanta specijalne jedinice OVK koja je imala bazu u selu Rznić. Šalja ne zna ko ga je imenovao na taj položaj, ali pretpostavlja da je to mogao da bude Ramuš Haradinaj, kao komandant operativne zone Dukađin.

Šalja je potvrdio da je iz Jablanice često išao u Glođane, u štab Ramuša Haradinaja, po naređenja, finansijsku podršku i oružje. Tužilac je predočio dokument iz juna 1998. godine u kojem Haradinaj upućuje Šalju da sa nekoliko vojnika OVK ode u Albaniju po oružje. U dokaze je, takođe, uvedeno Haradinajevo pismeno naređenje o premeštaju Pjetera Šalje iz Jablanice u Dujak, početkom jula 1998. godine. I to je, manje – više, bilo sve što je tužilac uspeo da "iscedi" od svog svedoka, oslobađajući odbranu potrebe da u unakrsnom ispitivanju bilo šta pobija.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 341

ODBAČENA ŽALBA: Draganu Zelenoviću potvrđena kazna od 15 godina zatvora
TRAGOM FOTOGRAFIJE: Sudbina zatočenika logora El Mudžahid
IZLAZNA STRATEGIJA: Tribunalov "red vožnje" do kraja mandata
OMETANJE PRAVDE: Osuđenom za Srebrenicu sudiće se i za nepoštovanje suda