Home



ČIJI SU OBAVEŠTAJCI RADILI BOLJE?




Svedočeći na poziv optužbe u predmetu protiv Haradinaja, Balaja i Brahimaja, general VJ Branko Gajić tvrdio da je početkom 1998. godine OVK imao oko 3.000 boraca. Kada ga je branilac suočio sa tvrdnjom drugog svedoka optužbe, bivšeg britanskog vojnog atašea u Beogradu Džona Kroslanda, da je taj broj bio višestruko manji, svedok je odgovorio da su srpski obaveštajni izvori bili svakako bolji od britanskih

Branko Gajić, svjedok na suđenju Ramushu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju BrahimajuBranko Gajić, svjedok na suđenju Ramushu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju

Mesec i po dana nakon svedočenja u odbranu Dragoljuba Ojdanića, bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije optuženog za zločine nad kosovskim Albancima 1999. godine, penzionisani general Branko Gajić se u Hagu pojavio i u svojstvu svedoka tužilaštva. Njegov iskaz na suđenju Ramušu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju odnosio se uglavnom na obaveštajne podatke o snazi i aktivnostima OVK 1998. godine, u vreme kada je svedok bio zamenik načelnika Uprave vojne bezbednosti.

Gajić tvrdi da je početkom 1998. godine OVK imala oko tri hiljade boraca organizovanih u jedinice širom Kosova i još od šest do osam hiljada naoružanih ljudi koji su "preko dana radili kao zemljoradnici, a noću učestvovali u terorističkim napadima na vojsku i policiju". U okviru OVK su se, tvrdi, borile i dve mudžahedinske jedinice – jedna na području Drenice, a druga u dukađinskoj zoni, koju je, po optužbi, kontrolisao optuženi Haradinaj.

U unakrsnom ispitivanju, odbrane bivših zapovednika OVK nisu osporavale navode o prisustvu mudžahedina na Kosovu, ali je Gajićevim tvrdnjama o broju pripadnika OVK Haradinajev branilac suprotstavio procenu bivšeg britanskog vojnog atašea u Beogradu Džona Kroslanda/John Crosland. On je na suđenju "Kosovskoj šestorki" srpskih zvaničnika izjavio da je OVK početkom 1998. godine imala tek 400 do 500 "tvrdokornih" boraca, a da se taj broj povećao usled prekomerne upotrebe sile srpske vojske i policije usled čega su stradali mnogi albanski civili.

Gajić odgovara da je Kroslanda upoznao 1998. godine i da ga veoma ceni, ali smatra da nikako nije mogao imati bolje podatke od srpske vojne obaveštajne službe. Vojni podacii su se, pojasnio je, zasnivali na višestrukim izvorima sa terena – informacije su prikupljane od doušnika iz vrha OVK i među stanovništvom Kosova, kao i prisluškivanjem radio i telefonskih veza. Deo podataka je, kaže, dobijen i u razgovorima sa zarobljenim pripadnicima OVK. Krosland je, inače, i u ovom predmetu svedočio na poziv optužbe, kao i na suđenjima Slobodanu Miloševiću i Fatmiru Limaju i dvojici njegovih saboraca optuženim za zločine u logoru Lapušnik.

Suđenje Haradinaju, Balaju i Brahimaju se nastavlja u ponedeljak.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL




TV Tribunal 340

BEZBEDNOSNA PROVJERA: Inspekcija na kapiji mudžahedinskog logora
BUBA U UHU: Šešelj sumnja da tužilaštvo šapuće odgovore svojim svedocima
"HUMANOST PA ODGOVORNOST": Dokazni postupak odbrane generala Pavkovića