Home"OGRANIČEN PRISTUP" DUKAĐINSKOJ ZONI
General Dragan Živanović odbacio tvrdnje Haradinajeve odbrane da su vojska i policija, a ne OVK, do septembra 1998. godine kontrolisale deo Kosova istočno od puta Peć-Đakovica. Svedok tvrdi da su srpske snage bezbednosti imale tek "ograničeni pristup" toj zoni samo u toku anti-terorističkih operacija u leto 1998. godine

Dragan Živanović, svjedok na suđenju Ramushu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju BrahimajuDragan Živanović, svjedok na suđenju Ramushu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju

U današnjem unakrsnom ispitivanju bivšeg komandanta 125. motorizovane brigade VJ Dragana Živanovića, odbrana prvooptuženog Ramuša Haradinaja je pobijala njegovu tvrdnju da je OVK u proleće i leto 1998. godine kontrolisala Dukađinsku zonu, deo Kosova istočno od magistralnog puta Peć-Đakovica. Svedok je, naime, prošle sedmice tvrdio da srpske snage bezbednosti nisu imale pristup tom području do kraja septembra 1998. godine, osim u sporadičnim slučajevima kada su u julu i avgustu izvodili ograničene operacije.

Branilac Ben Emerson/Emmerson je Živanovića suočio sa nizom naređenja VJ iz prve polovine 1998. godine u kojima se zahteva zauzimanje područja istočno od puta Đakovica-Peć. Svedok, međutim, kaže da zbog jakog otpora OVK, nijedno od tih naređenja nije bilo realizovano.

Živanović je priznao da su vojska i policija kontrolisale dve kote na obodu Dukađinske zone – Radonjićku Suku, koja se nalazila jugo-istočno od Radonjićkog jezera i Erečku Suku, brdo nadomak sela Babaloć. Složio se sa braniocem da su to bile dominantne i strateški važne tačke u toj oblasti. Ipak, OVK je, tvrdi Živanović, bio u prednosti, jer je područje koje je kontrolisala bilo delimično naseljeno, a delom pokriveno šumom i zbog toga teško pristupačno jedinicama VJ.

Nastojeći da ospori kredibilitet svedoka, branilac ga je suočio sa tvrdnjom da je njegova brigada 1998. i 1999. godine učestvovala u pljačkanju i spaljivanju više od 200 sela na Kosovu i da je on za to morao znati. Živanović odgovara da su njegovi vojnici gađali samo zgrade u kojima su se nalazili "teroristi", a da je vojnicima izričito naređeno da ne smeju da ulaze u kuće kosovskih Albanaca.

Haradinajev branilac se i danas držao recepta koji je primenjivao u unakrsnim ispitivanjima drugih vojnih i policijskih svedoka, insistirajući na ulozi srpskih snaga bezbednosti, a ne OVK, u kosovskom sukobu. Tako je pominjana neustavna upotreba vojske na Kosovu 1998. godine i spor tadašnjeg načelnika Generalštaba VJ Momčila Perišića sa Slobodanom Miloševićem po tom pitanju, prekomerna upotreba sile i niz drugih tema koje su uglavnom iscrpno pretresane na drugom aktuelnom kosovskom suđenju – šestorici bivših srpskih zvaničnika optuženih za ubistva i progon albanskih civila u prvoj polovini 1999. godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 339

KONAČNA PRESUDA: Sefer Halilović je i pravosnažno nevin
NEOBAVJEŠTENI: Kada je UNPROFOR saznao za srebrenički masakr?
KAD PODBACE UN: Zašto su mudžahedini bili nosioci borbenog zadatka
CRTANJE KARATA: Kako je Prlić potezom olovke podijelio BiH
PRIZNAO PA SE POKAJAO: Zelenović vjeruje da bi bolje prošao u Sarajevu