HomeSVEDOK OPTUŽBE POZDRAVLJA OPTUŽENOG KOMANDANTA
Bivši pripadnik Crnih orlova, jedinice pod komandom optuženog Idriza Balaja, izmenio deo prethodne izjave u kojem je tvrdio da je srpskim snagama bio onemogućen pristup području pod kontrolom OVK. Kaže da je pokušao da ukaže na greške u izjavi ali je “advokat tužilaštva tvrdio da to nije bitno”

Ylber Haskaj, svjedok na suđenju Ramushu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju BrahimajuYlber Haskaj, svjedok na suđenju Ramushu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju

Svedok optužbe Ilber/Ylber Haskaj se 14. maja 1998. godine priključio “Crnim orlovima”, specijalnoj jedinici koja je, po optužnici protiv trojice bivših zapovednika OVK, bila pod komandom Idriza Balaja. To je uglavnom sve što je na današnjoj raspravi moglo da se sazna o svedoku, pošto je njegova pisana izjava uvedena u dokaze a njen sažetak nije predočen javnosti.

Haskaj je za potrebe tužilaštva sačinio tri skice na kojima je obeležio kantinu, koja se, po njegovim rečima, nalazila u Glođanu, na istom mestu gde i štab operativne zone Dukađin pod komandom Ramuša Haradinaja. Pripadnici “Crnih orlova” su se, rekao je, svakodnevno hranili u toj kantini, gde je svedok povremeno viđao Haradinaja. Po optužnici protiv trojice bivših zapovednika OVK, štab “Crnih orlova” bio je stacioniran u osnovnoj školi u Rzniću.

Na početku unakrsnog ispitivanja, Haradinajev branilac je ukazao da je veliki broj podataka navedenih u izjavi svedoka “netačan ili pogrešan”. Citirao je, na primer, deo izjave u kojem Haskaj navodi da su neka sela u oblasti Dukađin bila pod kontrolom OVK i da srpske snage nisu mogle da uđu u njih. Kada ga je branilac suočio sa tvrdnjom da su srpske snage početkom avgusta 1998. godine pokrenule ofanzivu na području Glođana, svedok je prihvatio da je policija ipak mogla da uđe u sela koja je u izjavi označio "nepristupačnim".

Deo izjave u kojoj je tvrdio suprotno svojim današnjim navodima je, kaže, "netačan", ali te greške do danas nije primetio jer je tokom jučerašnjih priprema za svedočenje sa tužiocem "bio umoran i nije mogao sve da prostudira”. A i kada je pokušao da izmeni pojedine delove izjave, tužilac ga je, tvrdi "uveravao da ti podaci nisu bitni”.

U odgovorima na pitanja branioca Idriza Balaja, svedok je rekao da se “ne seća da je optuženog komandanta “Crnih orlova” viđao u Rzniću u avgustu 1998. godine”. Haskaj je u to vreme već napustio Balajevu jedinicu i priključio se seoskoj straži u Rzniću gde se nalazila njegova porodična kuća.

Na kraju sedočenja, svedok optužbe je zatražio da se “pozdravi sa bivšim komandantom”. Mada je rekao da shvata potrebu svedoka, predsedavajući sudija mu to nije odobrio uz objašnjenje da je “dovoljno to što je optuženi čuo njegov zahtev”.

Suđenje trojici bivših zapovednika OVK biće nastavljeno iskazom novog svedoka optužbe.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 342

ŠEŠELJ PRED SUDOM: Ratni zločinac ili neshvaćeni mirotvorac
MILOM ILI SILOM: Kako su se zarobljeni Srbi našli u rukama mudžahedina
POGREŠNA PROCENA: Ujedinjene nacije nisu očekivale pad Srebrenice