HomeOPERACIONA ILI OPERATIVNA KONTROLA
Da li je bivši makedonski ministar unutrašnjih poslova Ljube Boškoski - koga tužilaštvo tereti za nezakonit napad na Ljuboten 12. avgusta 2001. godine - imao "operacionu" ili "operativnu" kontrolu?

Viktor Bezruchenko, svjedok na suđenju Ljubetu Boškoskom i Johanu TarčulovskomViktor Bezruchenko, svjedok na suđenju Ljubetu Boškoskom i Johanu Tarčulovskom

Vojni ekspert tužilaštva Viktor Bezručenko/Bezruchenko je u izveštaju o konfliktu u Makedoniji 2001. godine naveo da je optuženi Ljube Boškoski, bivši ministar unutrašnjih poslova Makedonije, imao "operacionu kontrolu" nad jedinicama policije. Ta kontrola se, zaključio je na osnovu dokumenata makedonskog Ministarstva unutrašnjih poslova, "manifestovala u naređenjima o rasporedu policijskih jedinica na različitim lokacijama".

Po odbrani Ljubeta Boškoskog, međutim, koncept "operacione kontrole" se odnosi na vojne a ne na policijske operacije. Policija je, naveo je branilac, poznavala koncept "operativne kontrole" koji podrazumeva "primenu preventivnih mera na osnovu sumnje da je neka osoba počinila krivično delo", što nema nikakve veze sa odnosom subordinacije i komandovanja.

Bezručenko, međutim, smatra da je reč o "semantičkoj razlici ali istoj ideji". Slaže se da se operativna kontrola po definiciji koju mu je predočio branilac odnosi na "policijsku inspekciju" ali to, po njemu, ne znači da ministar Boškoski nije imao operacionu kontrolu nad policijskim jedinicama na terenu. Na takav zaključak, smatra svedok, upućuje 29 telegrama koje je Boškoski potpisao a u kojima naređuje raspored policijskih jedinica u kriznim područjima.

Branilac je vojnom ekspertu tužilaštva predočio i izjave svedoka koje Bezručenko nije uvrstio u svoj izveštaj a po kojima "ministar nije imao ulogu u operacijama policije" niti je "imao nadležnost nad jedinicima na terenu". Bezručenko je odgovorio da mu je "teško da poveruje da ministar nije mogao da izdaje barem preporuke jedinicama na terenu" i dodao da je nastojao da u izveštaj uvrsti samo "najbolje izvore" a to su bili dokumenti.

Unakrsno ispitivanje Bezručenka biće nastavljeno sutra.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 340

BEZBEDNOSNA PROVJERA: Inspekcija na kapiji mudžahedinskog logora
BUBA U UHU: Šešelj sumnja da tužilaštvo šapuće odgovore svojim svedocima
"HUMANOST PA ODGOVORNOST": Dokazni postupak odbrane generala Pavkovića