HomeTUŽILAC REHABILITUJE SVOG SVEDOKA
Nakon što su branioci Boškoskog i Tarčulovskog, u unakrsnom ispitivanju, optužili nemačkog novinara Hača da "izmišlja činjenice" , tužilac je u dodatnom ispitivanju nastojao da rehabilituje svedoka koji tvrdi da je bio očevidac napada na Ljuboten

Jozef Hutsch, svjedok na suđenju Ljubeta Boškoskog i Johana TarčulovskogJozef Hutsch, svjedok na suđenju Ljubeta Boškoskog i Johana Tarčulovskog

Tužilac je u dodatnom ispitivanju nastojao da rehabilituje svog svedoka, nemačkog novinara Franca Jozefa Hača/Franz Josef Hutch, koga su branioci Ljubeta Boškoskog i Johana Tarčuloskog u unakrsnom ispitivanju optužili da “izmišlja činjenice”.

Branioci su, naime tvrdili da Hač nije bio u Ljubotenu 12. avgusta 2001. godine kada su makedonski policajci, po tvrdnjama optužbe, napali selo i ubili sedam albanskih meštana. Takođe su osporavali da je Hač video ulazak policajaca u selo i premlaćivanje civila na kontrolnom punktu na izlazu iz Ljubotena kao i da je 14. avgusta uzeo izjave od meštana, očevidaca događaja. Po odbrani, Hač je svoje beleške sastavio na osnovu izveštaja međunarodne organizacije Hjumn Rajts Voč/Human Rights Watch (HRW), a ne na osnovu onoga što je lično video ili čuo od meštana Ljubotena.

Poput odbrane i tužilac je u dodatnom ispitivanju poredio beleške nemačkog novinara i izveštaj HRW, ukazujući na nepodudarnost nekih od navoda. Na primer, različito se navode godine jedne od ljubotenskih žrtava, što po tužiocu ukazuje da Hač nije "prepisao" tuđi izveštaj već je zaista razgovarao sa meštanima koji su dali drugačije podatke nego anketarima HRW.

Pošto je branilac Ljubeta Boškoskog u unakrsnom ispitivanju tvrdio da informacije o dešavanjima na terenu Hač nije mogao da dobije od makedonskog Ministarstva unutrašnjih poslova, “jer to nije bila praksa ministarstva”, tužilac je u dodatnom ispitivanju svedoku predočio nekoliko snimaka makedonske državne televizije. Tužilac, naime, smatra da su ti snimci dokaz da je Ministarstvo obaveštavalo medije o svojim aktivnostima, te da je to ponekad činilo i u toku borbenih operacija.

Hač je danas, kako je rekao, po drugi put “rehabilitovan”. Prvi put se to dogodilo 2006. godine kada je pred nemačkim sudom dobio spor protiv novinara koji ga je optužio da je “krivokletnik i nečasna osoba”. Tekst iz frankfurtskih novina u kojem je Hač oklevetan uveden je u dokaze odbrane tokom unakrsnog ispitivanja.

Svedočenje Franca Jozefa Hača je završeno a optužba će sutra vratiti na klupu za svedoke vojnog eksperta Viktora Bezručenka koji je na zahtev tužilaštva sačinio izveštaj o prirodi oružanog sukoba u Makedoniji 2001. godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 339

KONAČNA PRESUDA: Sefer Halilović je i pravosnažno nevin
NEOBAVJEŠTENI: Kada je UNPROFOR saznao za srebrenički masakr?
KAD PODBACE UN: Zašto su mudžahedini bili nosioci borbenog zadatka
CRTANJE KARATA: Kako je Prlić potezom olovke podijelio BiH
PRIZNAO PA SE POKAJAO: Zelenović vjeruje da bi bolje prošao u Sarajevu