HomeBLISKI SUSRET SA MUDŽAHEDINIMA
Na suđenju Rasimu Deliću, svjedok optužbe Hamdija Šljuka opisao svoju jedinu službenu posjetu logoru odreda El Mudžahid u dolini rijeke Gostović, desetak kilometara od Zavidovića

Hamdija Šljuka, svjedok na suđenju Rasimu DelićuHamdija Šljuka, svjedok na suđenju Rasimu Deliću

Hamdija Šljuka, bivši oficir za bezbjednost 35. divizije Trećeg korpusa Armije BiH, na suđenju nekadašnjem komandantu Generalštaba Armije BiH Rasimu Deliću opisao je svoju, kako tvrdi, jedinu posjetu kampu odreda "El Mudžahid" koji se nalazio u dolini rijeke Gostović, desetak kilometara od Zavidovića, do koje je prema njegovom najboljem sjećanju došlo u ljeto 1995. godine.

Svjedok je naveo da je u kamp mudžahedina otišao po naređenju komandanta 35. divizije Fadila Hasanagića ili njegovog zamjenika za bezbjednost Fadila Imamovića kako bi provjerio "glasine" da se tamo nalaze zarobljeni pripadnici VRS. Međutim, kako tvrdi, uspio je doći samo do improvizovane kapije na ulazu u kamp.

Svjedok je objasnio da su njega i dvojicu vojnih policajaca iz 35. divizije koji su bili u njegovoj pratnji, na samoj kapiji logora zaustavila dvojica naoružanih mudžhahedina. Dok je jedan od njih dvojice držao upereno oružje u oficire Armije BiH, drugi je otišao po prevodioca koji im je nakon konsultacija sa pretpostavljenima rekao da u kampu nema nikakvih ratnih zarobljenika. S obzirom da su ih mudžahedini cijelo vrijeme držali na nišanu, trojica oficira Armije BiH su se nakon nekog vremena udaljili od kampa i vratili u Zavidoviće.

Svjedok tvrdi da je o ovom pokušaju da istraži glasine o zarobljenim srpskim vojnicima u kampu odreda "El Mudžahid" pismeno izvijestio svoje pretpostavljene.
Na sudijsko pitanje da li je, uprkos uvjeravanju mudžahedina, ipak stekao dojam da je u kampu tada bilo zarobljenika, svjedok je odgovorio odrečno.

Osim ovog bliskog susreta, kako tvrdi, sa mudžahedinima je dolazio u kontakt i putem sredstava veze kada bi odred "El Mudžahid" najavljivao prolazak kroz punktove HVO i Armije BiH na ulazu u Žepče. Odred "El Mudžahid" se, po svjedoku, nije uklapao u sistem komandovanja i rukovođenja poput ostalih jedinica Armije BiH.

Na pitanje predsjedavajućeg sudije Molota zašto su organi bezbjednosti 35. divizije u svoje izvještaje uopšte uključivali informacije o aktivnostima odreda "El Mudžahid" ukoliko on nije bio u lancu komandovanja Armije BiH, svjedok je odgovorio da su to radili jer su se mudžahedini nalazili u njihovoj zoni odgovornosti. Ostao je pri takvom stavu i nakon što mu je pokazano naređenje komande Trećeg korpusa o pretpočinjavanju odreda "El Mudžahid" 35. diviziji od 2. jula 1995. godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 340

BEZBEDNOSNA PROVJERA: Inspekcija na kapiji mudžahedinskog logora
BUBA U UHU: Šešelj sumnja da tužilaštvo šapuće odgovore svojim svedocima
"HUMANOST PA ODGOVORNOST": Dokazni postupak odbrane generala Pavkovića