HomeKO KOMANDUJE KAD KOMANDANTA NEMA
Odbrana Rasima Delića ukazuje da je optuženi komandant Generalštaba Armije BiH bio odsutan iz zemlje u vrijeme pokretanja operacije “Farz” u septembru 1995. godine. Optužba to ne osporava, ali nastoji dokazati da je general Delić, iako nije bio fizički prisutan, imao kontrolu nad Armijom BiH tokom ove operacije

Ismet Alija, svjedok na suđenju Rasimu DelićuIsmet Alija, svjedok na suđenju Rasimu Deliću

U unakrsnom ispitivanju svjedoka Ismeta Alije, bivšeg načelnika Odjeljenja za operativno djelovanje Armije BiH, odbrana generala Rasima Delića je ukazivala na činjenicu da je bivši komandant Generalštaba Armije BiH u vrijeme otpočinjanja operacije “Farz” u septembru 1995. godine bio odsutan iz zemlje, te da ga je u tom periodu zastupao brigadni general Enver Hadžihasanović.

Optužba to ne osporava, ali nastoji dokazati da je general Delić uprkos fizičkoj odustnosti imao kontrolu nad podređenim jedinicama Armije BiH. Takve tvrdnje potkrijepljene su video snimkom intervjua u kojem general Delić, nakon povratka sa puta, izjavljuje kako se “Armija BiH nastavila boriti dok je on bio u Maleziji”. Takođe naglašava da je “sistem rukovođenja i komandovanja funkcionisao” uprkos činjenici što on fizički nije bio prisutan i dodaje da je cijelo vrijeme bio “u kontaktu”, te da je “obezbijedio da sve funkcioniše”.

Te Delićeve izjave, ukazivala je odbrana, potkrjepljuju samo to da se on prije odlaska na put, “pobrinuo da komanda funkcioniše u njegovoj odsutnosti”.

Svjedok je potvrdio sugestiju odbrane da je Delić, kao komandant Generalštaba, izdavao naredbe korpusima, dok su komande korpusa samostalno donosile odluke o tome kada, kako i kome će neka jedinica biti pretpočinjena. U tom smislu, dokazuje odbrana, treba posmatrati i uključivanje odreda El Mudžahid kojeg je komanda Trećeg korpusa u nekoliko navrata tokom 1995. godine pretpočinjavala 35. diviziji u sastavu tog korpusa.

Odbrana je ukazala i na niz dokumenata koji su u ljeto 1995. godine sa komandnog mjesta Kakanj upućeni generalu Deliću. Riječ je o sumarnim borbenim izvještajima koji su dežurni oficiri u operativnom centru u Kaknju sačinjavali na osnovnu dnevnih izvještaja podređenih jedinica sa terena. Ni u jednom od izvještaja upućenih Deliću se ne spominje odred El Mudžahid, iako se u dnevnim borbenim izvještajima upućenim u Kakanj opisuju određene borbene aktivnosti tog odreda.

Suđenje bivšem komandatu Generalštaba Armije BiH nastavlja se naredne sedmice iskazom novog svjedoka optužbe.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 339

KONAČNA PRESUDA: Sefer Halilović je i pravosnažno nevin
NEOBAVJEŠTENI: Kada je UNPROFOR saznao za srebrenički masakr?
KAD PODBACE UN: Zašto su mudžahedini bili nosioci borbenog zadatka
CRTANJE KARATA: Kako je Prlić potezom olovke podijelio BiH
PRIZNAO PA SE POKAJAO: Zelenović vjeruje da bi bolje prošao u Sarajevu