HomeJEDINSTVEN SLUČAJ U VOJNIČKOJ PRAKSI
Svjedok optužbe Fadil Imamović, bivši pomoćnik za bezbjednost komandanta 35. divizije Trećeg korpusa Armije BiH naveo da je komanda divizije u više navrata od civilnih vlasti u Zavidovićima zahtijevala da riješi probleme koje su pravili pripadnici odreda El Mudžahid. Na pitanje zašto se civilna vlast bavila vojnim pitanjima svjedok odgovara da je to bio "jedinstven slučaj u vojničkoj praksi

Fadil Imamović, svjedok na suđenju Rasimu DelićuFadil Imamović, svjedok na suđenju Rasimu Deliću

Fadil Imamović, bivši pomoćnik za bezbjednost komandanta 35. divizije Trećeg korpusa Armije BiH je u nastavku svog iskaza na suđenju Rasimu Deliću naveo da se ne može sjetiti da li su zarobljeni srpski vojnici koje je obišao u logoru odreda El Mudžahid u selu Livade 22. jula 1995. godine bili zlostavljani ili ne. Objasnio je da mu je tom prilikom u leđa bilo upereno oružje, te da se tokom te kratke posjete bojao mudžahedina "jednako kao i sami zarobljenici".

Opisujući, na insistiranje sudija, svoj susret sa zarobljenicima svjedok je naveo da je u jednoj omanjoj prostoriji vidio dvije grupe zarobljenika koji su sjedili na podu, tijesno pribijeni jedni uz druge. Nije se, međutim, mogao sjetiti da li su oni bili vezani ili ne. Ponovio je da je "o svemu što je vidio" tom prilikom obavijestio svoje pretpostavljene u komandi Trećeg korpusa, ali ne zna da li je nakon toga provedena istraga ili obavljen neki detaljniji informativni razgovor sa zarobljenicima.

Tokom unakrsnog ispitivanja svjedok je naveo da je komanda 35. divizije u više navrata od civilnih vlasti u Zavidovićima zahtijevala da riješi probleme koje su pravili pripadnici odreda El Mudžahid. Na pitanje zašto se civilna vlast bavila vojnim pitanjima svjedok je odgovorio da je to bio "jedinstven slučaj u vojničkoj praksi" pošto je, kako tvrdi, u konkretnom slučaju civilna vlast imala daleko jači utjecaj na mudžahedine nego vojska.

Odgovarajući na pitanje danskog sudije Harhofa/Harhoff kako je moguće da pripadnici Armije BiH nikada nisu podnijeli nikakav izvještaj o maltretiranju zarobljenika u logorima odreda El Mudžahid koji su im cijelo vrijeme bili "pod nosom", svjedok je odgovorio da je područje ratnih dejstava oko Zavidovića bilo ogromno, a da su mudžahedini onemogućavali pristup pripadnicima Armije BiH u svoje kampove. Upitan da li je od strane više komande ikada izdano upustvo da se o takvim stvarima ne govori, svjedok je kategorički odgovorio odrečno.

Naredni svjedok optužbe je Ismet Alija koji je od februara 1995. godine bio načelnik Odjeljenja za operativno planiranje na komandnom mjestu Armije BiH u Kaknju


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 339

KONAČNA PRESUDA: Sefer Halilović je i pravosnažno nevin
NEOBAVJEŠTENI: Kada je UNPROFOR saznao za srebrenički masakr?
KAD PODBACE UN: Zašto su mudžahedini bili nosioci borbenog zadatka
CRTANJE KARATA: Kako je Prlić potezom olovke podijelio BiH
PRIZNAO PA SE POKAJAO: Zelenović vjeruje da bi bolje prošao u Sarajevu