Home“SAMOVOLJNO” DELOVANJE MUDŽAHEDINA U ARMIJI BiH
Mudžahedini su delovali po naređenjima komandanta 35. divizije Trećeg korpusa armije BiH ali su to činili “samovoljno i na specifican način”, tvrdi bivši pomoćnik komandanta 35. divizije na suđenju Rasimu Deliću

Fadil Imamović, svjedok na suđenju Rasimu DelićuFadil Imamović, svjedok na suđenju Rasimu Deliću

Svedok tužilaštva Fadil Imamović, nekadašnji pomoćnik komandanta 35. divizije zadužen za bezbednost, potvrdio je da je 22. jula 1995. godine video zarobljene srpske vojnike u logoru odreda El Mudžahid u selu Livade kod Zavidovića i o tome izvestio komandu Trećeg korpusa Armije BiH.

Za zarobljenike je, kaže, saznao slučajno boraveći 22.jula u blizini sela Livade. Bili su zatvoreni u malu prizemnu kuću u koju je ušao nakon što dozvolu dobio od stražara, “naoružanog pripadnik odreda El Mudžahid.”

U jednom uglu omanje prostorije, kako je opisao, bilo je 11 Muslimana zarobljenih na srpskim položajima nakos što su prinudno mobilisani u "radni vod", dok su u drugom sedela trojica srpskih vojnika. Imamović je, kaže, uspeo da sa njima porazgovara i zabeleži njihova imena, dok u kuću nije ušao drugi naoružani mudžahedin. Na osnovu njegovog “ vikanja i agresivnog ponašanja” Imamović je zaključio da treba da prekine razgovor sa zarobljenicima i napusti prostoriju, što je i učinio.

Informacija o susretu sa zarobljenicima uključena je u izveštaj 35. divizije upućen komandi Trećeg korpusa. Imamović se danas ne seća da je s njim u “poseti” zarobljenicima bio i Izudin Hajdarhodžić, pomoćnik komandanta divizije za obaveštajne poslove. Hajdarhodžić je, inače, o tome svedočio prošle sedmice.

Tužiteljica je svedoku predočila niz dokumenta iz jula 1995. godine - izveštaja službi bezbednosti 35. divizije i Trećeg korpusa upućenih Generalštabu Armije BiH - nastojeći da dokaže da je informacija o srpskim vojnicima u zarobljeništvu muždahedina stigla do samog vrha BH Armije. Imamović je potvrdio autentičnost tih dokumenata.

Odbrana Rasima Delića je u unakrsnom ispitivanju ukazivala da je odred El Mudžahid “kada je postizao uspehe delovao pod sopstvenom a ne pod komandom 35. divizije Armije BiH”. Imamović je međutim ponovio da je mudžahedinima “zadatke izdavao komandant 35. divizije” ali da su ih oni izvršavali na “svoj specifičan način, ne obazirući se na zapovesti” i delujući “samovoljno”. Njegovo svedočenje biće nastavljeno u ponedeljak sledeće sedmice, budući da je sutra u Tribunalu neradni dan.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 338

TEROR NAD SARAJEVOM: Tužilac traži doživotni zatvor za generala Miloševića
RAZLIKA: Da li su mudžahedini sjekli glave na bojištu ili u logoru?
TOLIMIROVO ZDRAVLJE: Kako zaštititi optuženog uprkos njemu samom
FINANSIJE HERCEG BOSNE: Vreće novca za Matu Bobana