HomeZAROBLJENIKE I MUDŽAHEDINE NE SPOMINJATI
Odbrana generala Delića je u unakrsnom ispitivanju Izudina Hajdarhodžića ukazivala da u obavještajnim izvještajima 35. divizije upućivanim nadređenoj komandi Trećeg korpusa Armije BiH nema ni riječi o zarobljenim srpskim vojnicima niti o odredu El Mudžahid, koji je između jula i septembra 1995. godine bio uključen u operacije "Proljeće 2" i "Farz"

Izudin Hajdarhodžić, svjedok na suđenju Rasimu DelićuIzudin Hajdarhodžić, svjedok na suđenju Rasimu Deliću

Izudin Hajdarhodžić, nekadašnji pomoćnik komandanta 35. divizije za obavještajne poslove, nije u izvještaju koji je 21. jula 1995. godine uputio komandi Trećeg korpusa Armije BiH naveo da je tog dana u selu Livade kod Zavidovića vidio najmanje jednog zarobljenog srpskog vojnika s kojim su mudžahedini neljudski postupali. Na pitanje braniteljice Rasima Delića zašto to nije uključio u svoj izvještaj višoj komandi, Hajdarhodžić je odgovorio da je očekivao da će to učiniti Fadil Imamović, pomoćnik komandanta za bezbjednosne poslove, koji je zajedno s njim bio u Livadama i vidio kako mudžahedini zlostavljaju zarobljenog srpskog doktora Branka Šikanića. Po njemu, ratni zarobljenici nisu bili u nadležnosti "obavještajaca" već "bezbjednjaka".

Odbrana je tokom unakrsnog ispitivanja uvela u dokaze veliki broj obavještajnih izvještaja koje je svjedok potpisao, u kojima se govori o "uspjesima naših jedinica" i "gubicima agresora". Navode se "zarobljena motorna vozila" ili "materijalno tehnička sredstva", ali se ni u jednom ne pominju zarobljeni neprijateljski vojnici, niti kakav je doprinos odreda El Mudžahid koji je u operacijama "Proljeće 2" i "Farz", vođenim od jula do septembra 1995. na ozrenskom ratištu, bio pretpočinjen 35. diviziji Armije BiH. To, po odbrani ukazuje, da informacije o ratnim zarobljenicima i mudžahedinima sa terena nisu prosljeđivane višim komandama, te nisu ni mogle da stignu do komandanta Generalštaba Rasima Delića, koji se tereti za propust da spriječi ili kazni zločine mudžahedina nad ratnim zarobljenicima i civilima.

U dodatnom ispitivanju tužilac je svjedoka suočio sa izvještajima jednica i komandi Armije BiH u kojima se, ipak, pominju i ratni zarobljenici i mudžahedini. U jednom vanrednom obavještajnom izvještaju govori se o zarobljenim vojnicima Prnjavorske brigade VRS zatočenim u logoru odreda El Mudžahid, dok se u borbenom izvještaju 328. brigade od 13. septembra 1995. godine, navodi da je zarobljen 61 neprijateljski vojnik. Taj izvještaj je stigao do komande 35. divizije, ali informaciju o ratnim zarobljenicima Hajdarhodžić nije uključio u zbirni izvještaj koji je poslao komandi Trećeg korpusa. Danas, međutim, nije mogao da objasni zašto to nije ušlo u izvještaj mada bi, kako je priznao, "bilo logično" da se viša komanda obavijesti o tako velikom broju ratnih zarobljenika.

Sudijama je, kako su priznali, bilo "teško da povjeruju" da je vojni obavještajac Hajdarhodžić bio do te mjere neobaviješten, pa su ga pitali da li je, možda, dobio instrukciju da ratne zarobljenike i mudžahedine isključuje iz svojih izvještaja. Svjedok je, međutim, kategorički tvrdio da nije bilo nikakvih instrukcija te vrste.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 338

TEROR NAD SARAJEVOM: Tužilac traži doživotni zatvor za generala Miloševića
RAZLIKA: Da li su mudžahedini sjekli glave na bojištu ili u logoru?
TOLIMIROVO ZDRAVLJE: Kako zaštititi optuženog uprkos njemu samom
FINANSIJE HERCEG BOSNE: Vreće novca za Matu Bobana