Home"PETLJANJE" SA ZAROBLJENICIMA
Informacije o mužahedinima je u leto 1995. mogla da poseduje i prosleđuje jedino služba bezbednosti Armije BiH - tvrdi svedok optužbe Sejfudin Mrkaljević koji je u to vreme bio načelnik Obaveštajnog odeljenja komande Trećeg korpusa Armije BiH

Sejfudin Mrkaljević, svjedok na suđenju Rasimu DelićuSejfudin Mrkaljević, svjedok na suđenju Rasimu Deliću

Kao načelnik Obaveštajnog odeljenja komande Trećeg korpusa Armije BiH, Sejfudin Mrkaljević je sa saradnicima radio na “analitičkoj obradi” informacija koje su dostavljane iz obaveštajnih službi divizija i brigada ili prikupljane iz drugih izvora. Te su informacije zatim prosleđivane višim komandama - generalštabu Armije i zajedničkoj komandi oružanih snaga BiH.

Svedočeći na suđenju Rasimu Deliću, Mrkaljević je opisao kako se, nakon što je u vanrednom borbenom izveštaju komande 35. divizije video “nezvaničnu informaciju da kod odreda El Mudžahid ima zarobljenih agresorskih vojnika i jedan tenk”, uputio u reon Zavidovića gde se 24. jula 1995. godine sastao sa komandantom III Korpusa Sakibom Mahmuljinom.

Tokom razgovora međutim Mrkaljević nije pominjao zarobljenike u rukama mudžahedina, budući da mu je njegov pretpostavljeni Edin Husić, pomoćnik komandanta za obaveštajne poslove III Korpusa, pred polazak sugerisao da "se ne petlja sa zarobljenicima" jer je to pitanje preuzela "služba vojne bezbednosti".

Mrkaljević se "po odobrenju komandanta korpusa" sledećeg dana ipak sastao sa predstavnikom odreda El Mudžahid ali samo da bi obezbedio preuzimanje dokumentacije VRS koju su, prema obaveštajnim informacijama, pripadnici odreda zaplenili. Čovek "afro-azijskog porekla" koji se zvao "Ajman ili Ajvan", opisao je svedok, rekao je da se o preuzimanju dokumenata mora konsultovati sa svojim komandantom. O ratnim zarobljenicima, rekao je, nije bilo reči.

Odbrana generala Delića nastojala je još jednom da istakne nestručnost i nedovoljnu obučenost velikog broja pripadnika Armije BiH, ukazujući da ni Mrkaljević kao obaveštajac nije imao adekvatno obrazovanje za mesto na kojem se nalazio. Ne sporeći da nema visoko obrazovanje ni čin za mesto načelnika obaveštajnog odeljenja, Mrkaljević je istakao da "ni u čemu nije zaostajao za kolegama u komandi Korpusa".

Sudija Harhof/Harhoff je na kraju pitao svedoka da li je njegovo odeljenje imalo bilo kakve informacije o pretpočinjavanju odreda El Mudžahid 35. diviziji Trećeg korpusa. "Mi smo obaveštajne podatke prikupljali samo o neprijateljskim snagama", rekao je Mrkaljević i objasnio da je podatke o mudžahedinima mogla da ima samo služba vojne bezbednosti Armije BiH.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 338

TEROR NAD SARAJEVOM: Tužilac traži doživotni zatvor za generala Miloševića
RAZLIKA: Da li su mudžahedini sjekli glave na bojištu ili u logoru?
TOLIMIROVO ZDRAVLJE: Kako zaštititi optuženog uprkos njemu samom
FINANSIJE HERCEG BOSNE: Vreće novca za Matu Bobana