HomeIDENTIFIKACIJA "ČOVEKA U CRNOM"
Za razliku od prethodnog svedoka, za kojeg tužilac prošle nedelje nije mogao da dokaže da je "pozitivno identifikovao" optuženog, današnji svedok na suđenju bivšim zapovednicima OVK je prilikom intervjua sa istražiteljima 2004. godine, na panou fotografija koje su mu pokazane, prepoznao i označio Idriza Baljaja, zvanog "Toger", kao zapovednika "ljudi u crnom" koji su odveli njegove sestre

Idriz Balaj u sudnici TribunalaIdriz Balaj u sudnici Tribunala

U nastavku dokaznog postupka optužbe na suđenju trojici bivših zapovednika OVK, zaštićeni svedok "4" je u svim glavnim tačkama potvrdio iskaz prethodnog svedoka, koji je sa pseudonimom "19" prošle sedmice opisao stradanja svoje porodice u selu Ratiš kod Dečana. Svedoci "4" i "19" su, inače, braća a svedočili su o tome kako su pripadnici OVK 1998. godine oteli njihove sestre. Prva oteta sestra, označena sa "S", i danas se vodi kao nestala, dok je izrešetano i izbodeno telo druge sestre, "M", pronađeno u obližnjoj šumi nedugo nakon otmice.

Oba svedoka su naveli da je optuženi Idriz Baljaj/Balaj, poznat kao "Toger" ili "Poručnik", bio "glavni" među vojnicima u crnim uniformama koji su u nekoliko navrata upadali u njihovu kuću i "prisilno mobilisali" njihove sestre, govoreći da "svaka albanska porodica mora da ima borca u OVK." Za razliku od svedoka "19", za kojeg tužilac prošle nedelje nije mogao da dokaže da je "pozitivno identifikovao" optuženog, svedok "4" je prilikom intervjua sa istražiteljima tužilaštva 2004. godine u Prištini na panou fotografija koje su mu pokazane prepoznao i označio Idriza Baljaja, zvanog "Toger", kao zapovednika "ljudi u crnom" koji su odveli njegove sestre.

Baljaj je, prema optužnici, bio zapovednik specijalne jedinice OVK u crnim uniformama - poznate kao “Crni orlovi” - čiji je štab bio u Rzniću, nekoliko kilometara udaljenom od sela u kojem je živela porodica dvojice svedoka. Optužnica tereti Baljaja da je lično učestvovao u otmicama, mučenjima i ubistvima civila, kao i da je mučio i sakatio zatočenike logora OVK u Jablanici.

U unakrsnom ispitivanju, Baljajev američki branilac Gregor Gaj-Smit/Guy-Smith je nastojao da ospori identifikaciju svog klijenta, ukazujući da je svedok – pre nego što su mu istražitelji 2004. godine pokazali pano sa fotografijama – na televiziji video Idriza Baljaja na suđenju "grupi Dukađin" i saznao da je njegov nadimak "Toger." Branilac je, takođe, ukazao da "toger" na albanskom znači "poručnik", aludirajući da je "čovek u crnom" koji je 1998. godine oteo njegove sestre a kojeg su drugi oslovljavali kao "Toger", mogao da bude "bilo koji poručnik".

Baljaj je, inače, 2002. godine u Prištini osuđen na 15 godina zatvora, a kaznu je – do transfera u Hag u martu 2005. godine – izdržavao u zatvoru u Dubravi.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 314

GLAS ŽRTAVA: Belaj u Varešu i masakr u Stupnom Dolu
OD BOLNICE DO STRATIŠTA: Ranjeni, lečeni, pogubljeni
ČAS ISTORIJE: Kako su se zvali Bosanci dok su bili na Karpatima
UKRATKO: Tri kosovska i jedan makedonski postupak
ZAVRŠNE REČI: Šta želi i za čim žali "Vukovarska trojka"