HomeBALJAJ, ZA SADA, BEZ "POZITIVNE IDENTIFIKACIJE"
Zaštićeni svedok tvrdi da je optuženi zapovednik OVK Idriz Baljaj 1998. godine odveo dve njegove sestre, od kojih je jedna ubijena a druga se i dalje vodi kao nestala. Problem je, međutim, u tome što optužba nije ponudila ni jedan dokaz na osnovu kojeg bi se, kako su primetile sudije, moglo zaključiti da je "pomenuta osoba koja nosi isto ime kao i jedan od optuženih, zaista taj optuženi."

Idriz Balaj u sudnici TribunalaIdriz Balaj u sudnici Tribunala

Pred kraj druge sedmice dokaznog postupka protiv trojice bivših zapovednika OVK, optužba je izvela svog prvog svedoka koji je za zločine počinjene nad njegovom porodicom 1998. godine direktno teretio jednog od optuženih .

Zaštićeni svedok sa pseudonimom "19" je kosovski Albanac iz jednog sela u opštini Dečani, nekoliko kilomatara udaljenog od Rznića gde se, prema optužnici, nalazio štab "Crnih orlova", specijalne jedinice OVK kojom je, dokazuje tužilac, komandovao optuženi Idriz Baljaj/Balaj, poznat kao "Toger", odnosno "poručnik." Nakon što je 1997. godine preminuo njegov otac, šumar, porodica se – opisao je svedok koji je u to vreme imao samo 13 godina – našla na udaru OVK zbog prijateljstva sa srpskim policajcem Praščevićem, ubijenim u martu 1998. godine upravo u selu u kojem je živela svedokova porodica. Tom prilikom je ranjena i svedokova majka, koja je nekoliko nedelja bila na lečenju u bolnici u Dečanima.

Krajem aprila ili početkom maja 1998. godine vojnici OVK u crnim uniformama i sa maskama na licu su, rekao je svedok, odveli odnosno prisilno mobilisali njegovu sestru "S". Nakon toga sestra je u dva navrata posetila porodicu, uvek u pratnji vojnika OVK među kojima je svedok identifikovao "Togera". Sestra je, takođe, nosila crnu uniformu OVK, ali ne i oružje, i govorila je majci da je "ništa ne pita, pošto joj ništa ne sme reći." Nakon druge posete gubi joj se svaki trag i danas se vodi kao nestala.

Nekoliko meseci kasnije, pripadnici OVK – među kojima je svedok opet video "Togera", odnosno optuženog Baljaja – su noću provalili u kuću i odveli drugu svedokovu sestru, označenu kao "M." Njeno telo je, nekoliko dana kasnije, pronađeno u šumi, sa ranama od vatrenog oružja na glavi i velikim brojem posekotina na vratu i grudima. Nakon što su sahranili sestru, svedok i ostali članovi porodice su, u strahu za svoje živote, napustili selo.

Na kraju glavnog ispitivanja svedoka "19", predsedavajući sudija Ori/Orie je pitao tužilaštvo ima li bilo kakvih dokaza na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da "pomenuta osoba koja ima isto ime kao jedan od optuženih, zaista taj optuženi." Tužilac je odgovorio da će to biti jasno na osnovu drugog dokaznog materijala i rekao je da ne zna da li su istražitelji – koji su ga intervjuisali 2004. i 2005. godine - pokazali svedoku niz fotografija na kojima je mogao da identifikuje Baljaja.

Sudijama se ta tužiočeva tvrdnja učinila čudnom, pa su svedoka pitali da je mu je prilikom intervjua pokazivan niz fotografija. Svedok je odgovorio potvrdno i tvrdio da je među desetak fotografija koje su mu pokazane identifikovao "Togera", odnosno Baljaja.

Nakon toga je, na sednici zatvorenoj za javnost, saslušan prevodilac koji je prisustvovao intervjuisanju svedoka u Prištini, a naknadno će biti saslušan i istražitelj koji je vodio razgovor. Sudija Ori je, danas, ovako rezimirao trenutnu situaciju sa svedočenjem ovog svedoka.

"Na osnovu svedokovog iskaza", rekao je Ori, "nema traga o pozitivnoj identifikaciji optuženog. Razlozi mogu da budu u tome što identifikacija nije ni pokušana, ili je pokušana ali nema dokaza da li je bila pozitivna ili negativna."

Ispitivanje svedoka "19" biće zaključeno u ponedeljak, a nakon njega iskaz će početi svedok "04" koji će govoriti o istim incidentima i koji je, prema predraspravnom podnesku tužioca, "pozitivno identifikovao" optuženog Idriza Bajlaja zvanog "Toger" na foto-panou koji mu je pokazan prilikom intervjua.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 314

GLAS ŽRTAVA: Belaj u Varešu i masakr u Stupnom Dolu
OD BOLNICE DO STRATIŠTA: Ranjeni, lečeni, pogubljeni
ČAS ISTORIJE: Kako su se zvali Bosanci dok su bili na Karpatima
UKRATKO: Tri kosovska i jedan makedonski postupak
ZAVRŠNE REČI: Šta želi i za čim žali "Vukovarska trojka"