HomeRAT ZA DOBRINJU
Na suđenju generalu Dragomiru Miloševiću, optuženom za granatiranje Sarajeva i snajpersku kampanju protiv civila, Ismet Hadžić, bivši komandant Prve dobrinjske brigade Armije BiH, svedoči kako je počeo “rat za Dobrinju”

Ismet Hadžić, svjedok na suđenju Dragomiru MiloševićuIsmet Hadžić, svjedok na suđenju Dragomiru Miloševiću

Sarajevsko naselje Dobrinja je od maja 1992. godine bilo u čeličnom okruženju. Jedinice JNA ili VRS okruživale su ga sa svih strana – bile su na brdu Mojmilo, u Lukavici, Nedžarićima i na aerodromu. Tako je Ismet Hadžić, bivši komandant Prve dobrinjske brigade opisao situaciju na "početku rata za Dobrinju".

Polovinom maja 1992. godine, srpske snage su preko megafona pozvale stanovništvo da napusti Dobrinju. Tada se iselilo oko 4.000 od 45.000 ljudi koliko ih je živelo na tom području. Sutradan je, seća se svedok, u ranim satima počelo "neselektivno žestoko granatiranje po civilnim ciljevima" praćeno pešadijskim napadom srpskih snaga.

Na početku svedočenja, Hadžić je predstavio strukturu nekadašnje Prve dobrinjske i potonje 115. brdske brigade koja je na početku brojala oko 2.000 ljudi. U periodu na koji se odnosi optužnica protiv generala Miloševića, od avgusta 1994. godine do kraja rata u BiH, broj njenih boraca se udvostručio. Bili su naoružani lovačkim puškama, trofejnim oružjem i “onim što su sami napravili”. Ko je imao novca da kupi automatsku pušku, taj je bio srećan čovek, kaže Ismet Hadžić. Njegovo svedočenje će biti završeno sutra.

U prvom delu današnje rasprave na suđenju generalu Dragomiru Miloševiću, odbrana je dovršila unakrsno ispitivanje Ekrema Suljevića, policajca iz odeljenja za kontra-diverzionu zaštitu pri sarajevskom MUP. Njegov zadatak je bio utvrđivanje pravca iz kojeg su ispaljivane granate na Sarajevo.

Odbrana je nastojala da ukaže da svedok nije u mogućnosti da potvrdi autentičnost nekih od izveštaja sarajevskog MUP sačinjenih na mestu eksplozija, budući da nije učestvovao u njihovom sastavljanju. Branioci su takođe tvrdili da svedok nije dovoljno stručan za analize kratera eksplozije i utvrđivanje pravca ispaljenja granate. U dodatnom ispitivanju, Ekrem Suljević je ukazao da je učestvovao u više od 50 uviđaja i da mu je to “u malom mozgu”. Kaže da i danas, kad hoda Sarajevom, ako vidi krater, zastane da ga analizira, kao što je to činio za vreme rata.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 312

HARADINAJ I OSTALI: "Gangsteri u uniformama" ili "časni borci za slobodu"
HV U HERCEG BOSNI: "Bratska pomoć" ili udruženi zločinački poduhvat
TVRDNJE BEZ DOKAZA: Granatiranje ili "samogranatiranje" Sarajeva