HomeRASPRAVA O KAZNI DRAGANU ZELENOVIĆU 23. FEBRUARA
Rasprava o odmeravanju kazne Draganu Zelenoviću koji je priznao krivicu za višestruka silovanja i mučenja bošnjačkih devojaka u Foči biće održana 23. februara. Optužba predlaže kaznu od 10 do 15, a odbrana od 7 do 10 godina zatvora

Dragan Zelenović priznaje krivicu za višestruka silovanja i mučenja bošnjačkih devojaka u FočiDragan Zelenović priznaje krivicu za višestruka silovanja i mučenja bošnjačkih devojaka u Foči

Rasprava o kazni Draganu Zelenoviću koji je pre mesec dana priznao krivicu za višetruka silovanja i mučenja bošnjačkih devojaka u Foči biće održana 23. februara, saopšteno je u Tribunalu.

Optužba i odbrana će Pretresnom veću ukazati na olakšavajuće i otežavajuće okolnosti od značaja za odmeravanje kazne. Prema Sporazumu o priznanju krivice, tužilaštvo je za Zelenovića predložilo kaznu od 10 do 15, a odbrana od 7 do 10 godina zatvora. Ti predlozi, međutim, ni na koji način ne obavezuju Pretresno veće koje optuženom, može da izrekne i veću kaznu, uključujući i doživotni zatvor.

Zelenović je priznao krivicu po sedam tačaka optužnice u kojima se silovanje i mučenje kvalifikuju kao zločini protiv čovečnosti. Ista dela su u optužnici kumulativno označena i kao kršenja zakona i običaja ratovanja, ali je tužilaštvo, nakon priznanja okrivljenog, povuklo optužbe po tom drugom osnovu.

U vreme na koje se odnosi optužnica – od aprila 1992. do juna 1993. godine - Dragan Zelenović je bio jedan od zamenika komandira vojne policije bosanskih Srba i vođa paravojnih jedinica u Foči. Priznao je da je dve žene, navedene u optužnici pod pseudonimom 75 i 87, silovao u više prilika i na različitim lokacijama zbog čega je jedna od njih, koja je tada imala samo 15 godina, pomišljala na samoubistvo.

Veće je Zelenovića formalno proglasilo krivim nakon što se uverilo da je njegovo priznanje dobrovoljno, nedvosmisleno i dato sa punom svešću o posledicama, kao i da postoje dovoljne činjenične osnove da je počinio zločine za koje se tereti.

Pred tribunalom su, osim Zelenovića, za silovanja žena u Foči optužena još sedmorica bosanskih Srba od kojih su dvojica poginula opirući se hapšenju. Preostala petorica su osuđena na ukupno 110 godina zatvora – pravosnažno, pred Tribunalom, Dragoljub Kunarac na 28, Radomir Kovač na 20, a Zoran Vuković na 12 godina, a pred Državnim sudom u Sarajevu gde je Tribunal prosledio dva predmeta, prvostepenim presudama Radovan Stanković na 16 i Gojko Janković, kome je kazna upravo danas izrečena, na 34 godine zatvora.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 310

KAPETAN PROTIV GENERALA: Sudjenje kao nastavak rata
TOTALNO PORICANJE: Da li se masakr na Markalama uopšte dogodio?
POLJA SMRTI: Dječak na srebreničkom stratištu
BIH protiv SCG: U očekivanju presude Medjunarodnog suda pravde