HomePOPRAVNI ISPIT ZA PRIZNANJE KRIVICE
Tužilaštvu i odbrani naloženo da do sutra usaglase “konfuzne” delove sporazuma kojim Dragan Zelenović priznaje krivicu za silovanja i mučenja dve Bošnjakinje u Foči 1992. godine, kao i saizvršilaštvo i pomaganje i podržavanje silovanja još nekoliko žena

Dragan Zelenović u sudnici TribunalaDragan Zelenović u sudnici Tribunala

Pretresno veće nije danas prihvatilo Sporazum o potvrdnom izjašnjavanju o krivici koji je optuženi Dragan Zelenović zaključio sa tužilaštvom Haškog tribunala. Sporazum kojim Zelenović priznaje krivicu za višestruka silovanja i mučenja bošnjačkih devojaka u Foči zaključen je 14. decembra prošle godine i do danas je bio poverljivog karaktera. Optuženi će se, prema sporazumu, izjasniti krivim po sedam tačaka optužnice, a tužilaštvo se obavezuje da će odustati od preostalih sedam tačaka. Jedino o čemu se strane nisu sporazumele je visina kazne: optužba predlaže 10 do 15 a odbrana 7 do 10 godina zatvora.

Međutim, nakon današnje dvočasovne rasprave Veće je naložilo stranama da se tokom popodneva sastanu kako bi usaglasile i precizirale odredbe Sporazuma koji je, po mišljenju sudija, “konfuzan i stvara zbrku”. Nejasno je, naime, da li se Zelenović izjašnjava krivim za silovanja svih žena čiji se pseudonimi navode u paragrafima optužnice ili je pojedina silovanja sam počinio a u drugima je učestvovao kao saizvršilac ili pomagač.

Odbrana insistira da Zelenović priznaje krivicu za silovanja samo dve devojke, od kojih je jedna - u optužnici označena pseudonimom FWS 87 - u vreme izvršenja zločina imala tek 15 godina. Zajedno sa žrtvom pod pseudonimom FWS 75 ona je silovana na više lokacija u Foči - u kasarni vojske bosanskih Srba u naselju Buk Bijela a nakon toga u zgradi fočanske gimnazije, sportskoj dvorani Partizan i u stanu blizu jednog ribljeg restorana.

Pošto bivši fočanski policajac priznaje da je silovao samo dve žene a u optužnici se navodi još nekoliko žrtava, predsedavajući sudija Ori/Orie se zapitao "u kojoj meri tužilaštvo učestvuje u procesu u kojem polovina žrtava više nisu žrtve?" Veće je tužilaštvu naložilo da do sutra pripremi novu optužnicu u kojoj će jasno nažnačiti da je u pojedinim slučajevima Zelenović bio saizvršilac ili je pomagao i podržavao silovanja. Od optužbe se takođe zahteva da žrtve koje Zelenović nije identifikovao ali je bio prisutan kada su ih drugi vojnici ili policajci silovali označi neutralnim oznakama X i Y a ne konkretnim pseudonimima kako se to čini u sadašnjoj optužnici.

Ukoliko se Sporazum o priznanju krivice do sutra “postavi na potpunije osnove” i bude prihvatljiv za Veće, Zelenović će već tokom prepodneva dobiti priliku da se i formalno izjasni o pojedinačnim tačkama optužnice. U suprotnom, kako je naglasio sudija Ori, "Veće neće moći da prihvati Zelenovićevo izjašnjavanje o krivici."


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 305

"KRIV SAM": Priznanje u Hagu umjesto suđenja u Sarajevu
MARKALE 2: Kako je nastao mit o "nepoznatom počiniocu"
PROMJENLJIVA SAVEZNIŠTVA: U zatočeništvu bivših saboraca
BIH-NE-BIH: Trbić hoće u Bosnu a Bosna ga neće