HomeSRPSKI BUMERANG
Ponovno potezanje pitanja nadležnosti Međunarodnog suda pravde od strane pravnih zastupnika SCG je američkog profesora Tomasa Frenka podsetilo na Australijance koji su, kako je rekao, "prvo izmislili bumerang a onda celog života pokušavaju da ga bace."

Thomas Franck, jedan od advokata u timu BiHThomas Franck, jedan od advokata u timu BiH

Završnicu druge runde svojih argumenata, koja će biti zaključena u ponedeljak 24. aprila, pravni zastupnici Sarajeva posvetili su pitanju nadležnosti Međunarodnog suda pravde da odlučuje u sporu "BiH protiv SCG." Sud je, podsetimo, dozvolio zastupnicima Beograda da u prvoj rundi argumenata ponovo pokrenu pitanje nadležnosti, najavljujući da će se o tome izjasniti nakon što sasluša sve argumente strana – kako o nadležnosti, tako i o suštini spora.

Osporavanje nadležnosti Međunarodnog suda predstavnici Beograda su, u najvećoj meri, obrazlagali istim argumentima koje je sud 2003. odbacio, ali ih je sledeće godine prihvatio kada je presudio da nije nadležan da presuđuje u sporu koji je Beograd pokrenuo protiv zemalja-članica NATO, pošto SRJ u aprilu 1999., kada je pokrenula taj spor, nije imala "pristup sudu", jer nije bila članica UN. Pošto SCG "nije imala pristup da tuži, onda nema pristup ni kao tužena" – ukazivali su pravni zastupnici Beograda tražeći od suda da se proglasi nenadležnim da rešava o sporu koji je pokrenula BiH.

Zastupnici BiH su danas isticali da su "šokirani činjenicom da Beograd po peti pokušava da ubedi sud da nije nadležan", nakon što je u proteklih 13 godina – od marta 1993. kada je spor pokrenut – čak četiri puta odlučeno suprotno.

Francuski profesor Alen Pele/Alain Pellet je danas ukazao da u ovoj, poslednjoj fazi postupka, može da se raspravlja samo o meritumu, odnosno suštini spora a da je pitanje nadležnosti, prema njegovom mišljenju, rešeno još 11. jula 1996. kada je sud odbacio sve preliminarne prigovore SRJ i zaključio da jeste nadležan da presuđuje u sporu koji je pokrenula BiH.

Nadležnost suda, smatra Pele, može da se osporava samo preliminarnim prigovorima, dakle pre nego što počne procedura razmatranja suštine spora. Osvrnuvši se na tvrdnju pravnog zastupnika SCG Tibora Varadija da je "posle smene Miloševića u Beogradu došlo do promene percepcije" o nadležnosti Međunarodnog suda, Pele je rekao da je sa pravnog stanovišta to irelevantno. "Može se smatrati da je odluka da se ne postavlja pitanje nadležnosti bila promišljena odluka ondašnjih vlasti SRJ, a fundamentalno pitanje sa stanovišta prava je samo pitanje kontinuiteta države", zaključio je Pele.

Drugog zastupnika bosanske strane, američkog profesora Tomasa Frenka/Thomas Franck, ponovo potezanje pitanja nadležnosti od strane Beograda podseća, kako je rekao, na Australijance koji su "prvo izmislili bumerang a onda celog života pokušavaju da ga bace."

Najnoviji pokušaj zastupnika Beograda da ospore nadležnost Međunarodnog suda tvrdeći da u vreme pokretanja spora SRJ "nije bila članica UN", Frenk je ocenio kao "uzaludno nadanje"jer, kako je rekao, "u toj državi nema ničeg novog." Prema profesoru Frenku, "do pomirenja se dolazi tako što se traži odgovornost počinilaca zločina a ne pretvaranjem da se to nije dogodilo, odnosno da ovaj sadašnji Beograd nije nekadašnji Beograd."

Američki profesor se suprotstavio stavu britanskog generala Majkla Rouza/Michael Rose, koji je kao svedok SCG rekao da ovaj spor nije u interesu mira, da će opteretiti buduće generacije i da bi bilo bolje uspostaviti komisiju za istinu i pomirenje.

Utvrđivanje odgovornosti države za kršenje Konvencije o genocidu je, smatra Frenk, prikladan pravni mehanizam za uspostavljanje istine, jer se pred komisijama za pomirenje ne raspravlja o odgovornosti država, već samo pojedinaca. Na Rouzovu tvrdnju da je za zločine bolje suditi pojedincima a ne državama, Frenk je odgovorio ukazivanjem da međunarodno pravo predviđa obavezu kažnjavanja kako pojedinaca tako i država.

Druga runda argumenata BiH biće zaključena u ponedeljak.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 275

VREME ODGOVORNOSTI: Počelo suđenje bivšim čelnicima Herceg Bosne
KRAJIŠNIKOVA VERZIJA: Samo po ustavu i u interesu svih
IZGUBLJEN U POLITICI: Da li je Martić bio najbolji Tuđmanov saradnik
BiH PROTIV SCG: Sedam zahteva Međunarodnom sudu pravde