HomeŠTA BIH TRAŽI OD MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE
Glavni pravni zastupnik Sarajeva pozvao sudije najvišeg svetskog suda da Srbiju i Crnu Goru proglase odgovornom za genocid i obavežu na plaćanje naknade državi i građanima BiH. Od suda se traži da konstatuje da SCG – neizručivanjem Mladića i drugih optuženih – i dalje krši Konvenciju o genocidu

Sakib Softić, glavni pravni zastupnik BiH pred Međunarodnim sudom pravdeSakib Softić, glavni pravni zastupnik BiH pred Međunarodnim sudom pravde

U završnoj reči nakon dve runde usmenih argumenata, glavni pravni zastupnik Sarajeva Sakib Softić je pozvao Međunarodni sud pravde da Srbiju i Crnu Goru proglasi odgovornom za genocid koji je, "posredstvom svojih organa i entiteta", počinila u Bosni i Hercegovini. Alternativno, ukoliko sud oceni da SCG nije neposredan izvršilac genocida, BiH zahteva da se Beograd proglasi odgovornim za saučesništvo u genocidu i/ili za pomaganje i podržavanje pojedinaca, grupa i entiteta koji su činili genocidna dela.

Bosna i Hercegovina, dalje, traži da se SCG proglasi odgovornom za "zaveru da se počini genocid" i za "podsticanje na genocid", kao i za propust da se on spreči ili kazni. Od najvišeg svetskog suda se, takođe, zahteva da konstatuje da Srbija i Crna Gora i dalje krši Konvenciju o genocidu, time što ni danas ne kažnjava počinioce zločina zabranjenih Konvencijom i što Tribunalu ne izručuje optužene za genocid i druge zločine.

Pošto utvrdi odgovornost države za navedena kršenja međunarodnog prava, najviši svetski sud bi svojom presudom, prema zahtevu BiH, trebalo da Srbiju i Crnu obaveže da "odmah preuzme efektivne korake u skladu sa obavezom kažnjavanja zločina genocida", kao i da u punoj meri sarađuje sa Haškim tribunalom i izruči sve optužene za genocid i druge zločine zabranjene Konvencijom.

Presuda bi, takođe, morala da Srbiju i Crnu Goru obaveže da Bosni i Hercegovini i njenim građanima nadoknadi štetu i gubitke nanete nezakonitim aktima. Ukoliko u roku od godinu dana od donošenja presude strane ne uspeju da se dogovore o "prirodi, obliku i iznosu kompenzacije", odluku o tome bi, u posebnoj proceduri, trebalo da donese Međunarodni sud pravde. Osim na plaćanje kompenzacije, BiH traži da se SCG presudom obaveže i na pružanje specifičnih garancija da neće ponoviti genocid.

Konačno, BiH traži "simboličnu kompenzaciju, u iznosu koji će odrediti sud", zbog propusta bivše SR Jugoslavije da izvrši privremene zaštitne mere iz aprila i septembra 1993. godine, kojim je Međunarodni sud pravde naložio Beogradu da “preduzme sve što je u njegovoj moći kako bi sprečio zločine genocida i obezbedio da takve zločine ne čine vojne ili paravojne formacije... koje bi mogle da budu pod njegovom kontrolom ili da imaju njegovu podršku”.

Pre nego što je glavni pravni zastupnik BiH istupio sa ovom listom zahteva, njegov zamenik Van den Bisen/Biesen je u svojim završnim opaskama izrazio uverenje da je bosanska strana ispunila svoj teret dokazivanja da je genocid počinjen i da je za njega odgovorna tadašnja SRJ a sadašnja SCG. Druga strana, smatra Van den Bisen, nije u prvoj rundi argumenata pružila nikakve kontra-dokaze, već je umesto toga uporno poricala zločine i svoju odgovornost, na isti način na koji je to činio Miloševićev režim.

Druga runda argumenata zastupnika SCG počinje u utorak 2. maja i trajaće do 9. maja kada se rasprava zaključuje.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 275

VREME ODGOVORNOSTI: Počelo suđenje bivšim čelnicima Herceg Bosne
KRAJIŠNIKOVA VERZIJA: Samo po ustavu i u interesu svih
IZGUBLJEN U POLITICI: Da li je Martić bio najbolji Tuđmanov saradnik
BiH PROTIV SCG: Sedam zahteva Međunarodnom sudu pravde