HomeMOZAIK BOSANSKOG GENOCIDA
Ukazujući na činjenice koje je utvrdio Haški tribunal razmatrajući "pojedinačne, vremenski i teritorijalno ograničene" slučajeve, zastupnici bosanske strane su slučaj "BiH protiv SCG" predstavili kao veliki mozaik, sastavljen od bezbroj pojedinačnih i ograničenih slučajeva, koji će kada bude konačno složen pružiti jasnu sliku genocida

Pravni tim koji zastupa BiH u Međunarodnom sudu pravdePravni tim koji zastupa BiH u Međunarodnom sudu pravde

U nastojanju da dokažu da je u Bosni i Hercegovini počinjen genocid, zastupnici bosanske strane su se četvrtog dana rasprave pred Međunarodnim sudom pravde, naizgled paradoksalno, pozivali i na presude Haškog tribunala kojima su pojedini optuženi oslobođeni od optužbe za genocid.

Jedan od njih je Radoslav Brđanin, bivši predsednik Kriznog štaba takozvane Autonomne regije Krajina. Iz presude kojom se Brđanin oslobađa optužbe za genocid i proglašava krivim za zločine protiv čovečnosti, zastupnik BiH Tomas Frenk/Thomas Franck je pročitao zaključak sudskog veća da su ti zločini počinjeni u okviru "strateškog plana da se povežu srpske oblasti i stvori srpska država iz koje će biti uklonjena većina Muslimana i Hrvata."

Postojanje "strateškog plana za uklanjanje Muslimana i Hrvata", smatra profesor Frenk, "jasno ukazuje na genocidnu nameru." Zaključak Tribunala da se ne radi o genocidu, ukazao je dalje, odnosi se na "vremenski i teritorijalno ograničen slučaj Brđanina", koji je pokrivao samo 1992. godinu i područje petnaestak opština severozapadne Bosne. Za razliku od toga, slučaj "BiH protiv SCG" nije ni vremenski ni geografski ograničen i profesor Frenk ga predstavlja kao veliki mozaik, sastavljen od bezbroj pojedinačnih i ograničenih slučajeva, koji će kada bude konačno složen pružiti jasnu sliku genocida.

Namera da se neka etnička ili verska grupa uništi se retko stavlja na papir i o njoj se javno ne govori, mada se i to u više navrata "omaklo" Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Profesor Frenk je danas podsetio na dve takve Karadžićeve izjave iz oktobra 1991. godine: u Skupštini BiH, kada je pretio da će "muslimanski narod nestati, jer neće moći da se odbrani", i u presretnutom telefonskom razgovoru kada je rekao da će "Muslimani nestati sa lica zemlje" i da će u Bosni biti "krvi do koljena."

Pozivajući se na dve tribunalove presude u kojima su zločini u Srebrenici kvalifikovani kao genocid, američki profesor međunarodnog prava je ukazivao da se zaključci o postojanju genocidne namere mogu izvlačiti iz obrasca i razmera zločina, broja žrtava i okrutnosti postupanja sa njima. Sve to, po njemu, jasno ukazuje da se ne radi o izolovanim zločinima poremećenih kriminalaca... već o "planu i politici genocida."

Pre profesora Frenka, savetnik u pravnom timu BiH Lora Doban/Laura Dauban je na osnovu činjenica koje su proteklih godina utvrđene u Haškom tribunalu govorila o obrascu etničkog čišćenja doline Drine – Foče, Višegrada, Zvornika, Bijeljine, Vlasenice i Brčkog – kojim su, prema njoj, ostvarivana dva strateška cilja bosanskih Srba: nasilno etničko razdvajanje od drugih naroda i "uklanjanje Drine kao granice između srpskih država." "Čišćenje" svih tih mesta od Muslimana i Hrvata odvijalo se po istom obrascu: JNA je najpre naoružala lokalne Srbe; onda je napadala zajedno sa njima i "dobrovoljcima" iz Srbije – "Arkanovcima", "Šešeljevcima", "Belim orlovima"; nesrpski civili su ubijani, zatvarani, mučeni, držani u neljudskim uslovima, silovani i prisilno iseljavani, tako da do kraja rata u tim mestima više nije bilo ni Muslimana ni Hrvata.

U nastavku rasprave zastupnici BiH će, kako su najavili, ukazati na koji je način tadašnja SRJ, a sadašnja Srbija i Crna Gora, bila uključena u koncipiranje i realizaciju "strateškog plana genocida."


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 267

BiH PROTIV SCG: Slaganje mozaika bosanskog genocida
DRŽ'TE LOPOVA!: Kako je norveški ministar ukrao tašnu krajinskom kolegi
ZAVRŠEN DOKAZNI POSTUPAK: Da li je Orić bio "gospodar rata" ili "običan ratnik"
POD NADZOROM JNA: Kad' komšije tuku susede