HomePRELIMINARNI I PREVENTIVNI ARGUMENTI BIH O NADLEŽNOSTI
Francuski profesor Alen Pele je danas, "iz predostrožnosti", izneo "samo neke od argumenata o pitanju nadležnosti", ukazujući da pravni zastupnici BIH imaju "arsenal drugih argumenata koje će upotrebiti ako se za tim ukaže potreba."

Alain Pellet, francuski profesor član tima advokata BiHAlain Pellet, francuski profesor član tima advokata BiH

Nakon što je juče, na otvaranju rasprave u sporu "BiH protiv SCG", predsednica Međunarodnog suda pravde Rozalin Higins/Rosalyn Higgins saopštila da će pravni zastupnici Beograda moći da u okviru svoje runde pravnih argumenata govore i o pitanju nadležnosti, francuski profesor Alen Pele/Alain Pellet je danas, kako je rekao "iz predostrožnosti", izneo preliminarne argumente bosansko-hercegovačke strane o tom pitanju.

Nadležnost Međunarodnog suda da rešava u ovom sporu je, tvrdi Pele, potvrđena ni manje ni više nego četiri puta: u aprilu i septembru 1993. godine prilikom izricanja "privremenih zaštitnih mera", u julu 1996. kada su odbačeni prigovori SRJ u vezi sa nadležnošću i, konačno, u februaru 2003. godine kada je odbačen zahtev Beograda za reviziju presude iz 1996. godine.

Činjenica da je Međunarodni sud u decembru 2004. godine presudio da nije nadležan u sporu koji je SRJ pokrenula protiv osam zemalja-članica NATO, po profesoru Peleu, "nema nikakvog uticaja" u sporu o kojem se sada raspravlja. Presude Međunarodnog suda, ukazao je on, imaju obavezujuću snagu "samo za strane i samo u sporu na koji se odnose", tako da se ne mogu primenjivati na druge strane i druge sporove. Pored toga, ukazao je Pele, u slučaju "SRJ protiv NATO", ni jedna od strana nije iznosila argumente u prilog nadležnosti Međunarodnog suda, pa je po njemu bilo logično da se sud proglasi nenadležnim budući da su mu to osporavale obe strane: i SRJ i NATO.

Francuski profesor smatra da je odluka iz 1996. "definitivna" i da se, nakon što je razmotren i odbačen zahtev SRJ za reviziju, ona više "ne može osporavati na bilo koji način."

Alen Pele je naglasio da su to "samo neki od argumenata o pitanju nadležnosti", koje je izneo "iz predostrožnosti", a da bosansko-hercegovački tim raspolaže "arsenalom drugih argumenata koje će upotrebiti ako se za tim ukaže potreba."


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 267

BiH PROTIV SCG: Slaganje mozaika bosanskog genocida
DRŽ'TE LOPOVA!: Kako je norveški ministar ukrao tašnu krajinskom kolegi
ZAVRŠEN DOKAZNI POSTUPAK: Da li je Orić bio "gospodar rata" ili "običan ratnik"
POD NADZOROM JNA: Kad' komšije tuku susede