HomeODGOVORNOST BEOGRADA ZA GENOCID
Pošto smatraju da su u prva četiri dana rasprave dokazali da je izvršen genocid, zastupnici BiH pred Međunarodnim sudom pravde prešli na dokazivanje odgovornosti Beograda za taj zločin

Alain Pellet, francuski profesor član tima advokata BiHAlain Pellet, francuski profesor član tima advokata BiH

Nakon što su u prva četiri dana rasprave pred Međunarodnim sudom pravde dokazivali da se zločini koji su od 1992. do 1995. počinjeni u Bosni i Hercegovini mogu kvalifikovati kao genocid, pravni zastupnici Sarajeva su danas prešli na dokazivanje odgovornosti Beograda, čime će se baviti u preostala tri dana koja su im na raspolaganju za iznošenje argumenata.

Francuski profesor Alen Pele/Alain Pellet je, jutros, ukazao na pravne osnove odgovornosti države za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Od svih osnova odgovornosti države navedenih u članu 3 Konvencija, Srbija i Crna Gora, smatra Pele, nije odgovorna samo za "pokušaj da se počini genocid", jer je "na žalost", kako je dodao, "taj pokušaj bio uspešan." Srbiji i Crnoj Gori se, po njemu, može pripisati odgovornost po svim drugim osnovama iz Konvencije: zato što je "podsticala na genocid", učestvovala u "zaveri da se počini genocid", bila "saučesnik u genocidu" i, konačno, zato što je "direktno počinila genocid."

Države su odgovorne za ponašanje državnih organa, istakao je Pele pozivajući se na neke ranije presude najvišeg svetskog suda u kojima se govori o odgovornosti država za sve akte njihovih oružanih snaga kojima se krši međunarodno pravo, kao i o odgovornosti za "propust da se takva kršenja spreče." U slučaju SRJ odnosno SCG, smatra Pele, to se odnosi ne samo na dela koja su počinili pripadnici JNA, VJ i MUP, već i Vojska Republike Srpske u kojoj su bili samo "preobučeni pripadnici JNA odnosno VJ", kao i paravojne snage koje su iz Srbije upućivane u Bosnu sa zadatkom da tamo počine dela koja čine genocid. SR Jugoslavija je, ukazao je Pele, "bila pozadina, a ponekad i zemlja porekla, snaga koje su učestvovale u genocidu."

Mada paravojne snage nisu bile de jure državni organi, Beograd snosi odgovornost za njihova kršenja međunarodnog prava – istakao je Pele pozivajući se na presudu Međunarodnog suda u sporu DR Konga i Ugande, u kojoj se navode tri uslova za odgovornost države za zločine snaga koje nisu njihovi de jure organi. U slučaju Bosne, smatra francuski profesor, ispunjena su sva tri uslova: te snage su od Beograda dobijale instrukcije i direktive i bile su pod njegom kontrolom.

Pele je, takođe, ukazao i na "organsko jedinstvo SRJ i Republike Srpske", tvrdeći da je tokom rata "Republika Srpska bila jedna od teritorijalnih jedinica SRJ i, de facto, deo SRJ", i dokazujući to ne samo direktnom vezom između VJ i VRS, već i činjenicom da je na pregovorima u Dejtonu/Dayton i Parizu delegaciju Republike Srpske predvodio tadašnji predsednik Srbije, Slobodan Milošević.

Nakon profesora Pelea, zamenik glavnog pravnog zastupnika BiH, Holanđanin Van den Bisen/Biesen je sudu predstavio "generalnu sliku o odgovornosti SCG za genocid u BiH."


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 268

MILAN BABIĆ, 1956-2006: Smrt u Pritvorskoj jedinici
GREŠKA U PREVODU - Smanjena kazna Momiru Nikoliću
OVČARA - GRABOVO: Skok iz kamiona za gubilište
KOJA UNIFORMA?: Svečana nošnja vojvode Poplašena
NEPOŠTOVANJE SUDA: Tribunal štiti svoje zaštitne mere
BIH PROTIV SCG - Odgovornost države nije kolektivna krivica