HomeKAKAV JE STEPEN UČEŠĆA BEOGRADA U GENOCIDU
Prema profesoru Peleu, zastupniku bosanske strane, "nema sumnje da je u Bosni i Hercegovini počinjen genocid i da je SR Jugoslavija, učestvovala u tome." Sve ostalo, uključujući i oblik i stepen učešća genocidu je, ukazao je on, "stvar procene" koju će, na kraju rasprave u sporu "BiH protiv SCG", morati da izvrše sudije najvišeg svetskog suda

Alain Pellet, francuski profesor član tima advokata BiHAlain Pellet, francuski profesor član tima advokata BiH

Prema francuskom profesoru Alenu Peleu/Alain Pellet, jednom od vodećih pravnih zastupnika BiH u raspravi pred Međunarodnim sudom pravde, "nema sumnje da je u Bosni i Hercegovini počinjen genocid i da je Srbija i Crna Gora, odnosno tadašnja SR Jugoslavija, učestvovala u tome." Sve ostalo, uključujući i oblik i stepen učešća genocidu je, ukazao je Pele, "stvar procene" koju će, na kraju rasprave morati da izvrše sudije.

Francuski profesor smatra da nema nikakve sumnje da je bivša SR Jugoslavija prekršila Konvenciju o genocidu time što je – "širenjem ideologije Velike Srbije, retorikom mržnje prema drugim narodima i kampanjom straha od drugih" – podsticala na genocid.

Profesor Pele, dalje, smatra da postoji mnoštvo dokaza da su SRJ i Republika Srpska učestvovali u "zaveri da se počini genocid." Po njemu, glavni zaverenici sa strane Beograda bili su Milošević i njegovi najbliži saradnici u vojsci i policiji, a s druge tadašnje vođe bosanskih Srba na čelu sa Karadžićem, Krajišnikom i Mladićem. Vojska, policija i paravojne formacije bosanskih Srba su, po Peleu, bili "agenti" SRJ ili su, u najmanju ruku, delovali "pod kontrolom SRJ." Republiku Srpsku je, tokom svog izlaganja, francuski profesor opisivao na različite načine: kao "kreaturu Beograda", njegovog "vazala", "marionetu" i "surogat."

Mada bosanska strana smatra da je SRJ "glavni izvršilac genocida", Pele je za svaki slučaj - kako je naglasio, "iz predostrožnosti" - razmotrio mogućnost da sud zaključi da je Beograd bio "samo saučesnik u genocidu" i da je u tome igrao tek "drugorazrednu ulogu", iako u zločinu takvih razmera, naglasio je, "nema ničeg drugorazrednog."

Jedna od pravnih mogućnosti, ukazao je Pele, jeste da sud zaključi da je SRJ saučestvovala u genocidu tako što je snabdevala, opremala, finansirala i na druge načine pomagala i podržavala snage koje su ga počinile, mada nije delila njihovu specifičnu, genocidnu nameru. Francuskom profesoru se takav zaključak čini "malo verovatnim."

Druga mogućnost, po Peleu, jeste zaključak da je SRJ bila saučesnik i genocidu i da je delila genocidnu nameru ostalih učesnika. Pravni zastupnik BiH, međutim, smatra da bi takvim zaključkom sud "ozbiljno potcenio vodeću ulogu Beograda u genocidu."

Jedini "razumni zaključak", istakao je profesor Pele na kraju današnje rasprave, jeste da su civilne vlasti i vojne i policijske snage Republike Srpske bili "totalno zavisni od SRJ i moraju se smatrati organima SRJ, koji su zajedno sa drugim državnim organima učestvovali u genocidu."

Pravni zastupnici BiH će sutra okončati svoju prvu rundu argumenata, nakon čega će, u sredu, na scenu stupiti zastupnički tim SCG.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 268

MILAN BABIĆ, 1956-2006: Smrt u Pritvorskoj jedinici
GREŠKA U PREVODU - Smanjena kazna Momiru Nikoliću
OVČARA - GRABOVO: Skok iz kamiona za gubilište
KOJA UNIFORMA?: Svečana nošnja vojvode Poplašena
NEPOŠTOVANJE SUDA: Tribunal štiti svoje zaštitne mere
BIH PROTIV SCG - Odgovornost države nije kolektivna krivica