HomePREŽIVELI IZ "SOBE SMRTI"
Ukazujući na činjenicu da je optuženi Veselin Šljivančanin u Vukovaru naređivao "teritorijalcima", optužba nastoji da dokaže da je optuženi imao kontrolu nad njima, pa je mogao da spreči ubistvo civila na poljoprivrednom dobru Ovčara 20. novembra 1991. godine. Prvo svedočenje o "sobi smrti" u skladištu Veleprometa u Vukovaru.

Vukovarska trojka u sudnici TribunalaVukovarska trojka u sudnici Tribunala

Premda je u maju 1991. bio maloletan, svedok optužbe čiji je identitet zaštićen pseudonimom P-032 se dan posle ubistva hrvatskih policajaca u Borovu selu, 2. maja, pridružio Zboru narodne garde (ZNG) i ostao u rezervnom sastavu do 18. novembra kada je JNA zauzela Vukovar.

Na suđenju oficirima bivše JNA – Mrkšiću, Šljivančaninu i Radiću - P-032 je danas opisao kako je 19. novembra krenuo ka bolnici verujući da su mu tamo roditelji. Na putu, zaustavio ga je major Šljivančanin, rekao mu da uđe u kola i odvezao ga do bolnice. Kada su stigli major je, tvrdi svedok, naredio pripadnicima teritorijalne odbrane da "ga pričuvaju dok ne pošalje nekog da ga vodi na Velepromet". Ukazujući na činjenicu da je Šljivančanin naređivao "teritorijalcima", optužba nastoji da dokaže da je optuženi imao kontrolu nad njima, te je mogao da spreči ubistvo civila na poljoprivrednom dobru Ovčara 20. novembra 1991.

Svedok je, zatim, vojnim transporterom prebačen do skladišta Veleprometa gde je predat "teritorijalcima." Oni su ga "pretresli i malo pretukli" a potom ga sa još 50 do 60 muškaraca zatvorili u "sobu smrti", prostoriju u koju se, prema njegovim rečima, "niko nije vraćao, kada bi ga jednom izveli". P-032 se ipak vratio, nakon ispitivanja u kojem je od njega traženo da "prizna koliko je srpske dece pobio" i kada ga je "dobrovoljac Topola" naterao da proguta dva metka. U "sobi smrti" je ostao tri dana, a onda se pojavio izvesni "paravojni kapetan" koji je konstatovao da su "četnici dovoljno ljudi poubijali", te je 38 preživelih muškaraca vratio u vukovarsku kasarnu. Istog dana svedok i ostali muškarci su odvedeni u zatvor u Sremskoj Mitrovici, gde su ostali 4 meseca.

Branioci su tokom unakrsnog ispitivanja pokušavali da dokažu da je skladište Veleprometa tokom borbenih dejstava i po zauzimanju Vukovara bilo pod kontrolom Teritorijalne odbrane a ne JNA. Takođe su ukazali da se iskaz svedoka pred sudom razlikuje od onoga što je rekao istražiteljima tužilaštva 1995. godine, između ostalog i u delu kada govori o osobi koja ga je iz Veleprometa vratila u kasarnu. Svedok je potvrdio da je u izjavi istražiteljima tu osobu označio kao kapetana a ne "paravojnog kapetana".

Svedoka P-032 će sutra ispitati odbrana Veselina Šljivančanina.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 259

ANTE GOTOVINA: Kraj mita o neuhvatljivom generalu
"NEOZBILJNO I NEODGOVORNO": Slobodan Milošević traži još 380 sati
ZLOČIN I KAZNA: 20 godina zatvora za Miroslava Brala
ZATAŠKAVANJE "USPORENOG GENOCIDA": Turistička poseta u pratnji UN
SUKOB U SUDNICI: Branitelj Vukovara protiv branilaca Vukovarske trojke
VEKOVNI NEPRIJATELJI: Kako je komunizam kalio bosanske Srbe