Home“ČISTE RUKE” - GARANT SLOBODE
Svedokinja optužbe Mara Bućko je na suđenju Vukovarskoj trojki svedočila o odvođenju muža Irineja iz bolnice u kasarnu JNA. Pošto je ustanovio da Irinej Bućko nije “okrvavio ruke”, Veselin Šljivančanin je dozvolio da se, sa suprugom, evakuiše u Zagreb.

Mara Bućko, svjedok na suđenju Mara Bućko, svjedok na suđenju "Vukovarskoj trojki"

Veselin Šljivančanin je medicinskom osoblju vukovarske bolnice održao dva govora – jedan 19. novembra 1991. godine kada je vojska ušla u bolnicu a drugi 20. novembra, kada su ranjenici i pacijenti iz bolnice odvedeni u kasarnu JNA a potom na Ovčaru gde su pogubljeni. Prema svedočenju medicinske sestre Mare Bućko, Šljivančanin je oba puta obećao da će sa lekarkama i bolničarkama biti evakuisani i njihovi muževi.

Irinej Bućko, suprug svedokinje je, međutim, u jutarnjim časovima 20. novembra autobusom odvezen u kasarnu JNA. Za to vreme je, rekla je svedokinja, Šljivančanin medicinskom osoblju predstavljao novog upravnika, lekara Vojno medicinske akademije u Beogradu Marka Ivezića, koji je zamenio dotadašnju upravnicu Vesnu Bosanac.

Pre nego što je odveden, Irinej Bućko je potražio suprugu i obavestio je šta će se dogoditi. Mara Bućko je zatim od Šljivančanina tražila objašnjenje zašto vojnici odvode muževe, podsećajući ga da je prethodnog dana obećao da će porodice biti zajedno evakuisane.

Šljivančanin je, rekla je svedokinja, najpre negirao da su muževi odvedeni, a potom je tražio da mu naprave spisak sa njihovim imenima, obećavajući da će se pobrinuti da se oni vrate, “ako nisu okrvavili ruke”.

Nakon što je utvrdio da “su ruke Irineja Bućko čiste” Šljivančanin mu je dozvolio da izađe iz autobusa koji je u međuvremenu vraćen iz vukovarske kasarne. Bračni par Bućko je istog dana evakuisan u Sremsku Mitrovicu a zatim u Zagreb.

Branioci Mileta Mrkšića, Veselina Šljivančanina i Miroslava Radića su tokom unakrsnog ispitivanja svedokinje ukazivali da je njen suprug Irinej Bućko bio pripadnik Zbora narodne garde (ZNG) i da se 19. novembra 1991., sakrio u bolnici kako bi izbegao hapšenje. Svedokinja je potvrdila da se njen suprug priključio braniteljima Vukovara i rekla da je u bolnicu došao 19. novembra kako bi pomogao u evakuaciji ranjenika. Zbog toga je, objasnila je, imao “beli mantil, jer je njegova civilna garderoba bila zaprljana”.

Branioci tvrde da su se pripadnici ZNG sakrili u bolnici i preobukli u bele mantile kako se ne bi videlo da su vojnici. Svedokinja je, međutim naglasila da je njen suprug, kada je vojska trebalo da ga odvede u kasarnu, vratio beli mantil i preobukao se u svoju civilnu garderobu.

Branioci će imati prilike da to provere već u ponedeljak, kada optužba izvodi svog novog svedoka Irineja Bućko.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 259

ANTE GOTOVINA: Kraj mita o neuhvatljivom generalu
"NEOZBILJNO I NEODGOVORNO": Slobodan Milošević traži još 380 sati
ZLOČIN I KAZNA: 20 godina zatvora za Miroslava Brala
ZATAŠKAVANJE "USPORENOG GENOCIDA": Turistička poseta u pratnji UN
SUKOB U SUDNICI: Branitelj Vukovara protiv branilaca Vukovarske trojke
VEKOVNI NEPRIJATELJI: Kako je komunizam kalio bosanske Srbe