HomeSLIKOM NA SLIKU
Istim snimcima pregovora i predaje pripadnika ZNG u naselju Mitnica, tužioci i odbrana na suđenju Vukovarskoj trojki pokušavaju da dokažu različite stvari

Šarlota Foro, svjedok na suđenju Šarlota Foro, svjedok na suđenju "Vukovarskoj trojki"

Predsedavajući sudija Kevin Parker je danas obema stranama na suđenju Vukovarskoj trojki skrenuo pažnju da je njihovo ispitivanje usmereno na “beznačajne stvari umesto na pravno relevantne činjenice”. Najavio je da će im narednih dana dati "detaljnije sugestije" kako bi, po mišljenju veća, trebalo da nastave sa izvođenjem dokaza.

Prilikom unakrsnog ispitivanja nekoliko poslednjih svedoka optužbe, veće je upozoravalo branioce da pitanja kojima pokušavaju da dovedu u pitanje kredibilitet svedoka “jesu važna ali ne i presudna.” Branioci su svedokinju Šarlotu Foro ispitivali o njenom stavu prema Hrvatskoj demokratskoj zajednici, promenama hrvatskog Ustava, uniformama i naoružanju pripadnika Zbora narodne garde (ZNG), razlikama između rakete i minobacača, o tome gde je bila linija fronta i da li su branioci Vukovara imali protivavionsku odbranu. Svedokinja je odgovarala da se nije bavila politikom, da je rat provela u skloništu, da nema vojno iskustvo ali je "brzo naučila da razlikuje zvuk granate od rakete", kao i da "vojnika JNA razlikuje od pripadnika paravojnih formacija", kojih se, kako je rekla, najviše plašila.

Pošto je Šarlota Foro tokom granatiranja boravila u skloništu u predgrađu Mitnica, gde je bio smešten i lokalni štab ZNG, advokat Borivoje Borović, branilac Miroslava Radića, je u nekoliko navrata insistirao da je i ona bila pripadnica ZNG i nosila uniformu. Svedokinja je to negirala ali je advokat nastavio da insistira na svojim tvrdnjama, što je dovelo do žučne rasprave koju je prekinuo sudija Parker.

Novak Lukić, branilac Veselina Šljivančanina, je unakrsno ispitivanje usmerio na tvrdnje koje je svedokinja iznela u glavnom ispitivanju. Za ruku koja se vidi na jednoj od fotografija sa pregovora o predaji mitničkog bataljona 18. novembra 1991. godine, koju joj je pokazao tužilac, ona je rekla da je "verovatno ruka Veselina Šljivančanina". Takođe je rekla da je Šljivančanin komandovao predajom pripadnika ZNG u Mitnici i da su tome prisustvovali predstavnici Međunarodnog crvenog krsta koji su popisivali vojnike i Sajrus Vens/Cyrus Vance, tada specijalni izaslanik Generalnog sekretara UN.

Da bi pobio njene tvrdnje, branilac je prikazao dva snimka. Na prvom je zabeleženo da je pregovore o predaji sa strane JNA predvodio tadašnji pukovnik JNA Nebojša Pavković a ne major Šljivančanin. Snimak potvrđuje i drugu tezu odbrane: da je 18. novembra 1991. u Vukovaru bilo oficira JNA sa višim činom od optuženog majora. Na drugom snimku vidi se predaja pripadnika mitničkog bataljona ZNG, ali ne i ko je popisivao te vojnike. Odbrana tvrdi da je spisak sastavila JNA a ne Međunarodni crveni krst. Tvrdi, takođe, da Šljivančanin nije komandovao predajom oružja i evakuacijom civila, kao i da je Sajrus Vens 18. novembra bio u Beogradu a ne u Vukovaru.

Tužilac Aga Kan je u, dodatnom ispitivanju, prikazao drugi deo snimka predaje u Mitnici na kojem se vidi prisustvo predstavnika Crvenog krsta a od svedokinje Foro je tražio da sudu naknadno dostavi fotografiju sa pregovora o predaji na kojoj se, prema njenim tvrdnjama, "jasno vide" tri pregovarača ZNG i major Šljivančanin kao pregovarač JNA.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 258

IZVAN RAZUMNE SUMNJE: "Velika verovatnoća" nije dovoljna za osudu
"ZAJEDNIČKI PODUHVAT": Optuženi i tužilac protiv razdvajanja postupka
ZAKONI FIZIKE: Da li je major u isto vreme bio na dva mesta
PREDSTAVLJANJE: Sudija Fausto Pokar - novi predsednik Tribunala
IDFA 2005: SENSE na festivalu u Amsterdamu