HomeMRTVI ŽIVI LJUDI
Svedok optužbe na suđenju Vukovarskoj trojki tvrdi da su optuženi Mrkšić i Šljivančanin naredili ubistvo ljudi iz vukovarske bolnice a da je Radić za žive ranjenike koje su iznosili vojnici JNA rekao da su “mrtvi ljudi”

Vukovarska trojka u sudnici TribunalaVukovarska trojka u sudnici Tribunala

Zaštićeni svedok optužbe na suđenju Vukovarskoj trojki tvrdi da su pukovnik Mile Mrkšić i major Veselin Šljivančanin naredili ubistvo ranjenika, bolesnika i ljudi koji su 20. novembra 1991. godine izvedeni iz vukovarske bolnice i streljani na Ovčari.

Oficir JNA čijeg se imena ne seća, tvrdi svedok P016, mu je u novembru 1992. rekao da su Miroslav Radić i Šljivančanin “odredili oficire, ljude od poverenja, koji su obezbeđivali bolnicu” i da su ljudi iz bolnice “pobijeni u nekoj pustari”. Svedok je naknadno, kako tvrdi, saznao da se "pustara" nalazi na poljoprivrednom dobru Ovčara, kod Vukovara.

O profesiji zaštićenog svedoka bilo je reči na zatvorenim sednicama, a iz onoga što je javnost mogla da čuje moglo se zaključiti da se bavio nekom vrstom novinarskog posla i da je tim poslom došao u Vukovar 18. novembra 1991. dan nakon što su u grad ušle jedinice JNA. Moglo se, takođe, zaključiti da je bio u maskirnoj uniformi, da je poznao neke od oficira JNA angažovanih u vukovarskoj operaciji i da je slobodno komunicirao sa njima kao i sa pripadnicima Teritorijalne odbrane i paravojnih grupa, pa bi se moglo reči da je bio neka vrsta "insajdera",

Svedok tvrdi da se je u vukovarskoj bolnici sreo kapetana Miroslava Radića, kojeg je poznavao od ranije i koji mu je za “dvadesetpetogodišnje mladiće” iznošene na nosilima iz bolnice rekao da su "sve to mrtvi ljudi." Na njegovu primedbu da su ti ljudi živi, Radić mu je navodno odgovorio da "ne vidi dobro" i ponovio da su oni zapravo mrtvi.

U parku u blizini bolnice svedok je, tvrdi, video 80 leševa u plastičnim kesama. U razgovoru sa civilima koji su, napuštajući podrume u kojima su se skrivali, dolazili iz okolnih ulica, saznao da su to umrli iz bolnice, koji zbog “ratnih uslova”, nisu mogli da budu sahranjeni.

Sledećeg dana, 19. novembra, zaštićeni svedok je posetio Borovo naselje. Video je, tvrdi, kako pripadnici paravojnih formacija "pljačkaju i pale kuće." Ljudi u gumenim kabanicama i sa zaštitnim maskama, rekao je, su iz dvorišta i iz kuća iznosili leševe i bacali ih u rupe. Objašnjeno mu je da se tako štite od zaraze.

Na ulazu u neko dvorište svedok je, tvrdi, video "zagrljene leševe" sedamdesetogodišnje starice i čoveka za kojeg pretpostavlja da je bio njen sin i da je pokušavao da je zaštiti. Nedaleko je ležalo telo žene i trogodišnjeg deteta sa rupom na čelu. U istoj ulici je, prema svedoku, "bilo još leševa dece i čitavih porodica" i svi su, tvrdi on, "stradali od metka, a ne od gelera."

Danas posle podne, zaštićenog svedoka P016 će unakrsno ispitivati branioci Mileta Mrkšića, Veselina Šljivančanina i Miroslava Radića.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 257

POVRATAK U BUDUĆNOST: Jedna, dve ili nijedna presuda za Miloševića
RS BRANI ORIĆA: Šta su svedoci optužbe radili u Srebrenici?
VUKOVARSKE PRIČE: Nepoznati poznanik oficira-novinara
ZATVORENI ILI ZAŠTIĆENI: "Dobrovoljni zatočenici" iz Hadžića