HomeZAVRŠENO SVEDOČENJE GENERALA AGOTIĆA
Na suđenju Vukovarskoj trojki, branioci kapetana Radića i majora Šljivančanina pokušali su da diskredituju svedoka optužbe, hrvatskog generala Imru Agotića, navodeći da je veći deo vojničke karijere proveo “rame uz rame” sa političkim strukturama, prvo uz komunističku partiju a potom Hrvatsku demokratsku zajednicu.

Imre Agotić, svjedok na suđenju Imre Agotić, svjedok na suđenju "Vukovarskoj trojki"

Branilac Mileta Mrkšića pokušao je tokom unakrsnog ispitivanja generala hrvatske vojske Imre Agotića da dokaže da su se tokom 1991. godine najvažnije informacije u JNA prenosile po takozvanoj bezbednosnoj liniji, bez znanja i obaveštavanja vojnog vrha.

Penzionisani general i nekadašnji načelnik službe bezbednosti u 5. korpusu ratnog vazduhoplovstva bivše SFRJ je potvrdio da je “u vreme rata na prostoru Hrvatske” tadašnji ministar odbrane Veljko Kadijević imao najviše poverenja u takav način prenošenja informacija. Međutim, dodao je Agotić, komanda JNA imala je uvid u sve aktivnosti službe bezbednosti. Ponovio je da su oficiri za bezbednost u JNA bili potčinjeni “prevashodno vojnoj komandi” a tek po vertikalnoj, "stručnoj liniji", nadređenima u vojnoj službi bezbednosti.

U glavnom ispitivanju generala Agotića, tužilac je nastojao da ukaže na vezu koja je postojala između komandanta Operativne grupe Jug Mileta Mrkšića i njegovog oficira za bezbednost Veselina Šljivančanina. Insistirajući na vezi između nižih i viših struktura u službi bezbednosti, Mrkšićeva odbrana je u unakrsnom ispitivanju, majora Šljivančanina povezivala sa generalom Aleksandrom Vasiljevićem, tadašnjim načelnikom vojne službe bezbednosti.

Branilac je sugerisao da su odluke Ace Vasiljevića imale istu težinu kao i one koje bi doneo vojni vrh ali se svedok nije s tim složio. Rekao je, ipak, da je general Vasiljević imao “veliki autoritet i izazivao strahopoštovanje kod potčinjenih”, tako da su njegove procene poštovane.

General Agotić, koji je, po napuštanju JNA u julu 1991. imenovan za komandanta Zbora narodne Garde, je odgovarajući na pitanja odbrane Veselina Šljivančanina, potvrdio da je Hrvatska krajem 1990. i tokom 1991. godine uvozila oružje iz Nemačke, Paname i Mađarske. On je međutim dodao da je u maju 1990. razoružna Teritorijalna odbrana i da je razvoj političke situacije bio takav da su “šanse da se oduzeto oružje vrati bile ravne nuli”, a procenjeno je da je Hrvatska ugrožena pa je snabdevanje oružjem rešila na taj način.

Branilac Miroslava Radića je u unakrsnom ispitivanju ukazivao da su se Srbi u Hrvatskoj “plašili novog Jasenovca” i da su, prema tome, “imali razloga da se bore protiv nezavisnosti Hrvatske”. Pošto je, prema konstrukciji branioca, u Vukovaru bila stacionirana “velika vojna sila” sastavljena od pripadnika Zbora narodne garde, Hrvatske obaveštajne službe i branitelja Vukovara, “Srbima je bila neophodna pomoć JNA da se izbore sa tim snagama”. Svedok je odgovorio da “pripadnicima srpskog naroda nije bila potrebna nikakva pomoć jer jedinice u Vukovaru nisu bile organizovane niti da pojedu pripadnike srpskog naroda niti da ih proteraju”.

Branioci kapetana Radića i majora Šljivančanina pokušali su da diskredituju svedoka navodeći da je veći deo vojničke karijere proveo “rame uz rame” sa političkim strukturama, prvo uz komunističku partiju a potom Hrvatsku demokratsku zajednicu. Takođe su ga optužili da je kao komandant hrvatskog ratnog vazduhoplovstva učestvovao u sukobu u Bosni i Hercegovini 1993. i operaciji Oluja 1995 godine. Predsedavajući Veća, sudija Kevin Parker, prekinuo je tu liniju ispitivanja rekavši da događaji iz 1993. i 1995. nisu relevantni za optužnicu koja se odnosi na događaje iz 1991. godine a prema kojoj se Mrkšić, Šljivančanin i Radić terete za ubistvo 264 osobe u vukovarskoj Ovčari, 20. novembra 1991.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 257

POVRATAK U BUDUĆNOST: Jedna, dve ili nijedna presuda za Miloševića
RS BRANI ORIĆA: Šta su svedoci optužbe radili u Srebrenici?
VUKOVARSKE PRIČE: Nepoznati poznanik oficira-novinara
ZATVORENI ILI ZAŠTIĆENI: "Dobrovoljni zatočenici" iz Hadžića