HomeNEPOZNATI POZNANIK OFICIRA-NOVINARA
Odbrana oficira bivše JNA optuženih za masakr u vukovarskoj Ovčari osporava verodostojnost zaštićenog svedoka optužbe, ukazujući na njegovo “kratko pamćenje” i “naknadna sećanja”

Odbrana u slučaju Odbrana u slučaju "Vukovarska trojka"

Branioci Mileta Mrkšića i Miroslava Radića su u unakrsnom ispitivanju osporavali verodostojnost zaštićenog svedoka optužbe P- 016 ukazujući na brojne “drastične izmene” njegovog svedočenja u odnosu na izjavu datu istražiteljima Tužilaštva 1996. godine.

Svedok je u glavnom ispitivanju tvrdio da su Mile Mrkšić i Veselin Šljivančanin naredili ubistvo pacijenata i ranjenika koji su 20. novembra 1991. godine izvedeni iz vukovarske bolnice i pogubljeni na Ovčari. To je, kako je rekao, čuo od poznanika – oficira antiterorističke jedinice JNA - čije je ime u međuvremenu zaboravio.

Kao i glavno, i unakrsno ispitivanje najvećim delom protiče na zatvorenim sednicama, kako bi se zaštitio identitet svedoka, bivšeg oficira JNA koji je u novembru 1991. bio u Vukovaru na novinarskom zadatku. Na delovima sednice otvorenim za javnost, odbrana je ukazivala na “kratko pamćenje” svedoka. On je, naime, u izjavi tužilaštvu rekao da zna ime tog oficira ali ne želi da otkrije njegov identitet pošto “hoće da ga zaštiti”.

Advokat Miroslava Radića pozivao se tokom unakrsnog ispitivanja na drugu svedokovu tvrdnju - da su Šljivančanin i Radić, kao oficiri Prve gardijske brigade, odredili ljude koji će obezbeđivati “tamo neku pustaru» u kojoj su ubijeni pacijenti i ranjenici iz vukovarske bolnice. Branilac je tu izjavu nazvao «izmišljotinom» i upitao svedoka zašto o tome nije govorio tužilaštvu 1996. godine. Zaštićeni svedok je odgovorio da se «naknadno setio da mu je poznanik tako rekao» a na pitanje zašto se taj oficir baš njemu poverava, objasnio je da su «ljudi imali potrebu da pričaju i da su pričali».

Na primedbu branilaca da je samoinicijativno “ponudio usluge tužilaštvu 1996. godine”, zato što je, “ozlojeđen zbog prestanka službe”, želeo da se osveti svedok je odgovorio da on “nikada nije bio osvetoljubiv” i da je “bio dužan da kaže istinu”.

Unakrsno ispitivanje svedoka P016 će tokom popodneva, nastaviti branilac Veselina Šljivančanina.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 258

IZVAN RAZUMNE SUMNJE: "Velika verovatnoća" nije dovoljna za osudu
"ZAJEDNIČKI PODUHVAT": Optuženi i tužilac protiv razdvajanja postupka
ZAKONI FIZIKE: Da li je major u isto vreme bio na dva mesta
PREDSTAVLJANJE: Sudija Fausto Pokar - novi predsednik Tribunala
IDFA 2005: SENSE na festivalu u Amsterdamu