Home"EVAKUACIJA" CIVILA U ZATVOR
Prema svedočenju Šarlote Foro na suđenju Vukovarskoj trojki, oko 120 civila iz predgrađa Mitnica je 18. novembra 1991., umesto u delove Hrvatske u kojima nije bilo ratnih dejstava, "evakuisano" u zatvor u Sremskoj Mitrovici, u Srbiji.

Vukovarska trojka u sudnici TribunalaVukovarska trojka u sudnici Tribunala

Prva evakuacija civila iz Vukovara organizovana je 18. novembra 1991., nakon što su pripadnici Zbora narodne garde iz predgrađa Mitnica predali oružje pošto im je, kako je danas svedočila Šarlota Foro, “postalo jasno da više ne mogu da se odupru JNA”.

Predaja oružja je ugovorena na pregovorima na kojima je JNA predstavljao major Veselin Šljivančanin. Dogovoreno je, takođe, da se civili iz Mitnice istog dana evakuišu u delove Hrvatske u kojima nije bilo ratnih dejstava, a da se sa vojnicima koji predaju oružje postupa kao sa ratnim zarobljenicima, u skladu sa međunarodnim konvencijama.

Evakuacijom mitničkih civila je, tvrdi svedokinja, komandovao major Šljivančanin. Jedna grupa civila odvedena je autobusima u pravcu Srbije ili Hrvatske, a oni koji su imali automobile - njih oko 120 - krenuli su za vozilima JNA u pravcu Ovčare. Kada su stigli u Ovčaru, naređeno im je da napuste automobile, ostave ključeve na prednjem sedištu i pređu u autobuse. Prethodno im je major Šljivančanin održao govor i objasnio da je “Vukovar oslobođen" a da su "građani Vukovara ubijali njegove golobrade vojnike”. Na Ovčari su se pored vojnika JNA, nalazili i pripadnici paravojnih formacija, kojima je, tvrdi svedokinja, takođe komandovao optuženi Šljivančanin.

Iz hangara u Ovčari su autobusima nastavili put kroz sela nastanjena uglavnom srpskim stanovništvom koja su, prema rečima svedokinje, bila “potpuno neoštećena, kao da tu nije bilo rata, a nalaze se na samo nekoliko kilometara od Vukovara".

Šarlota Foro i oko 120 mitničkih civila su završili put u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Svedokinja je ostala u zatvoru do 5. decembra 1991., kada je razmenjena. Pošto je stigla u Zagreb, počela je da radi u Uredu za nestala lica.

Ured, rekla je svedokinja, nije imao popis osoba koje su 20. novembra 1991. odvedene iz vukovarske bolnice. Na osnovu prijava porodica nestalih, sačinjen je spisak sa 300 imena ali se on, kako je rekla, u međuvremenu smanjio pošto se saznalo za sudbinu nekih od nestalih. Na pitanje tužioca šta se desilo sa ostalima, Šarlota Foro je odgovorila da je 200 ljudi sa spiska nestalih iz vukovarske bolnice pronađeno odnosno ekshumirano iz masovne grobnice u Ovčari.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 258

IZVAN RAZUMNE SUMNJE: "Velika verovatnoća" nije dovoljna za osudu
"ZAJEDNIČKI PODUHVAT": Optuženi i tužilac protiv razdvajanja postupka
ZAKONI FIZIKE: Da li je major u isto vreme bio na dva mesta
PREDSTAVLJANJE: Sudija Fausto Pokar - novi predsednik Tribunala
IDFA 2005: SENSE na festivalu u Amsterdamu