HomeODBRANA: VUKOVARSKI TERITORIJALCI POD KONTROLOM HADŽIĆA
Odbrana Vukovarske trojke u unakrsnom ispitivanju ambasadora Okuna ukazivala da u novembru 1991. Hrvatska još nije bila nezavisna država i da su pripadnici Teritorijalne odbrane – neposredni izvršioci zločina na Ovčari - bili pod kontrolom Gorana Hadžića a ne JNA

Herbert Okun, svjedok na suđenju Momčilu KrajišnikuHerbert Okun, svjedok na suđenju Momčilu Krajišniku

Branilac Mileta Mrkšića nastojao je da, u unakrsnom ispitivanju ambasadora Herberta Okuna, pokaže da su se pripadnici Teritorijalne odbrane Vukovara nalazili pod kontrolom Gorana Hadžića, predsednika SAO Istočna Slavonija, Baranja i zapadni Srem.

Prema tvrdnjama odbrane, Goran Hadžić je “imao kontrolu nad više od 95 odsto teritorijalaca u tom području”. Svedok je rekao da je Sajrus Vens/Cyrus Vance, specijalni izaslanik generalnog sekretara UN, bio svestan te činjenice i da je o tome razgovarao sa Slobodanom Miloševićem koji je tada, seća se Okun, preuzeo na sebe obavezu, da “Hadžića stavi pod kontrolu”.

Na području Hrvatske su, ukazuje dalje odbrana, delovale brojne paravojne formacije a njihovo dejstvo je nastavljeno i nakon odluke krnjeg predsedništva SFRJ i tadašnjeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića da se te jedinice rasformiraju. Svedok je citirao izreku da su “dela jača od reči” i primetio da se te naredbe niko nije pridržavao a da je on sam, tokom posete Hrvatskoj, video “pripadnike srpskih paravojnih formacija i JNA kako jedni drugima dodaju šljivovicu”.

Iako je predstavljen kao internacionalni svedok koji bi trebalo da svedoči o opštem kontekstu događaja u Hrvatskoj, ambasador Okun nije mogao da odgovori na brojna ustavno - pravna pitanja odbrane jer, kako je rekao, “nije specijalista za jugoslovensko ustavno pravo”. Pošto je braniteljica Miroslava Radića, insistirala da je Hrvatska u novembru 1991. godine i dalje bila republika u sastavu bivše SFRJ i da je to konstatovala i Badinterova komisija u svom prvom izveštaju, svedok je podsetio da su kasniji izveštaji, koji su jedini validni, govorili o Jugoslaviji kao “državi u procesu raspadanja”.

Tužilac Marks Mur/Moore je prigovorio zbog ovakvog pravca ispitivanja odbrane, ali je predsedavajući sudija Kevin Parker ukazao da je “pravni status Hrvatske relevantno pitanje za navode iz optužnice”

Nastojeći da dokaže da Šljivančanin nije bio u mogućnosti da odvede ambasadora Okuna i specijalnog izaslanika Vensa u vukovarsku bolnicu, njegov branilac Novak Lukić rekao je da je JNA ušla u bolnicu tek u popodnevnim časovima 19. novembra 1991., pa u vreme posete mirovne misije optuženi major nije imao nikakvih nadležnosti u odnosu na bolnicu.

Advokat Lukić je, takođe, ukazao da su među pratiocima mirovne misije prilikom njene posete Vukovaru bili i oficiri sa višim činom od majora Šljivančanina, pukovnici Nebojša Pavković, Dragoljub Đukić i Petar Stojić, sugerišući da je optuženi zapravo izvršavao njihova naređenja kada je sprečio Vensovu posetu vukovarskoj bolnici.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 257

POVRATAK U BUDUĆNOST: Jedna, dve ili nijedna presuda za Miloševića
RS BRANI ORIĆA: Šta su svedoci optužbe radili u Srebrenici?
VUKOVARSKE PRIČE: Nepoznati poznanik oficira-novinara
ZATVORENI ILI ZAŠTIĆENI: "Dobrovoljni zatočenici" iz Hadžića