HomeALIBI NAREĐENJA
Bivši načelnik štaba Šestog korpusa Armije BiH Nedžad Tirak tvrdi da taj korpus nije imao nikakvu komandnu ulogu u operaciji Neretva '93. Ovu svoju tvrdnju svjedok je tokom svjedočenja "korigovao", nakon što mu je pokazano jedno od, kako ih on naziva, "alibi naređenja"

Nedžad Tirak, svjedok na suđenju HalilovićuNedžad Tirak, svjedok na suđenju Haliloviću

"Da je Šesti korpus imao bilo kakvu komandnu ulogu u operaciji deblokade Mostara ja bih to sigurno znao", rekao je bivši načelnik štaba Šestog korpusa Nedžad Tirak na suđenju Seferu Haliloviću. Prema njegovim saznanjima, operacijom Neretva '93 je komandovao optuženi general Sefer Halilović, tadašnji načelnik Glavnog štaba Armije BiH, sa Isturenog komandnog mjesta (IKM) u Jablanici.

Jedina uloga Šestog korpusa u operaciji Neretva '93. je, prema svjedoku, bila da odabere tri jedinice koje će biti "pretpočinjene IKM-u u Jablanici", što je i učinjeno. Tirak je, kaže, to saznao od tadašnjeg zamjenika komandanta korpusa, Bahrudina Brace Fazlića, koji mu je to saopštio po povratku iz Jablanice, sa sastanka sa članovima Inspekcijskog tima.

Fazlić mu je, tvrdi Tirak, također prenio da u operaciji deblokade Mostara učestvuju jedinice iz Sarajeva, te da su među njima i jedinice Devete motorizovane i Desete brdske brigade. To ga je, kaže, veoma začudilo i "iznerviralo", jer je smatrao da ove dvije brigade "donose samo nevolje".

Svjedok se potom, po Falićevoj naredbi, u Visokom susreo sa komandantom Armije BiH Rasimom Delićem i zahtijevao da se jedinice ove dvije brigade povuku iz zone odgovornosti Šestog korpusa. Delić mu je "diplomatski odgovorio da će stvar ispitati i poduzeti odgovarajuće mjere".

U unakrsnom ispitivanju, Tirak je korigovao svoju tvrdnju da "Šesti korpus nije imao nikakvu komandnu ulogu", izjavivši da on lično nije ništa znao, ali da ne može tvrditi da neki drugi pojedinci iz komande korpusa nisu učestvovali u planiranju operacije bez njegovog znanja.

Tirak se "korigovao" nakon što mu je Halilovićeva odbrana pokazala naredbu Rasima Delića od 26. avgusta 1993. godine, upućenu komandi Šestog korpusa, o borbenim djelovanjima jedinica iz sastava ovog korpusa na potezu Vrdi Domazet, a koji su u skladu sa pravcima ofanzivnih djelovanja prikazanim na karti operacije Neretva '93. Ovu kartu koju je odbrana već ranije predočila na sudu, potpisali su i Sefer Halilović, kao načelnik štaba, i Rasim Delić kao komandant Armije BiH.

Svjedok je ovo, kao i još neka naređenja koje mu je pokazala odbrana, nazvao tzv. "alibi naređenjima". Ona su, kazao je svjedok, iz njemu nepoznatih razloga često izdavana a da objektivno nisu mogla biti izvršena.

Optužnica Sefera Halilovića tereti kao komandanta operacije Neretva '93. zato što nije spriječio ili kaznio počinioce zločina u Grabovici i Uzdolu u septembru 1993. godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 228

DEFILE U SUDNICAMA: Optuženima se ne žuri da se izjasne o krivici
OVK-INSAJDER: Svedok-saradnik u unakrsnoj vatri branilaca
ZASTRAŠIVANJE I MOBILIZACIJA: Drina između dva plućna krila
OVLAŠĆENJA I OGRANIĆENJA: U kakvim su uslovima radili komandanti Armije BiH
SPORNO PITANJE: Da li je Halilović "komandovao" ili "koordinirao"
LIKVIDACIJE I BOMBE: Jeftini film i jeftine reči na suđenju Miloševiću