HomeNAREĐENJA TREBA SLUŠATI
Svaka akcija hapšenja počinilaca zločina nad hrvatskim civilima u Grabovici u septembru 1993. godine najvjerovatnije bi završila prolijevanjem krvi, ocijenio je Nermin Eminović, nekadašnji pomoćnik komadanta Šestog korpusa Armije BiH, na suđenju Seferu Haliloviću. Svjedok je smatrao da treba poslušati instrukciju “da se ništa ne poduzima”.

Prve informacije o zločinu u Grabovici svjedok Nermin Eminović je dobio od komadanta bataljona vojne policije u Jablanici Nusreta Šahića, dan nakon zločina, 10. septembra 1993. godine. Svjedok Eminović je tada bio pomoćnik komadanta za vojnu bezbjednost Šestog korupsa Armije BiH.

Na suđenju Seferu Haliloviću, Eminović je kazao da se u to vrijeme nalazio u Konjicu, te da su prve informacije o zločinu bile veoma šture jer je razgovarao putem telefonske linije koja je lako mogla biti prisluškivana, pa je razgovor tekao “u šiframa”. Šahiću je naložio da prikupi informacije o počiniocima i žrtvama te da stupi u kontakt s Namikom Džankovićem, članom Inspekcijskog tima u Isturenom komandnom mjestu u Donjoj Jablanici.

Šahić je u razgovoru s Džankovićem saznao da “IKM Štaba vrhovne komande sve zna” te da je “naređeno da se zbog poduzimanja vojne akcije ("Neretva 93") ništa ne radi”. O tome je Šahić je izvijestio Eminovića 13. septembra.

Na molbu optužbe da kaže “svoje profesionalno mišljenje” o spomenutoj naredbi, Eminović je kratko odgovorio: “Moje profesionalno mišljenje je bilo da instrukcije treba poslušati”.

“Svaka policijska akcija koja ne bi bila podržana i dobro isplanirana završila bi prolijevanjem krvi”, smatra Eminović dodavši da “nije bilo ni raspoloženja” da se takva akcija izvede s obzirom na planiranu vojnu akciju i atmosferu koja je vladala među vojnicima.

Svjedok je naveo da je o svemu redovno, koliko je bilo moguće, izvještavao svoje nadređene - komadanta 6. korpusa Salku Gušića i načelnika Uprave vojne bezbjednosti Jusufa Jašarevića.

Na molbu tužioca da kaže nešto više o IKM-u u Jablanici svjedok je rekao da vidio dokumente o njegovom postojanju, ali da ne zna “mnogo više”. Međutim, dodao je da je znao da se u IKM-u u Donjoj Jablanici nalaze načelnik štaba Vrhovne komande Sefer Halilović, Vehbija Karić, Zićro Suljević, Rifat Bilajac i Namik Džanković, uz napomenu da je tek mnogo kasnije saznao da je riječ o Inspekcijskom timu.

Sefera Halilovića, koji je bio šef tog Inspekcijskog tima, optužnica tereti za propust da spriječi ili kazni zločine nad hrvatskim civilima u Grabovici i Uzdolu u septembru 1993. godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 226

ODBROJAVANJE: Tri nove optužnice - pet novih predaja
MUKE NEVOLJNOG SVEDOKA: Neshvaćeni komandant Šukri Buja
PRETNJE, LAŽI I VIDEO TRAKE: Slobodni intervjui ili informativni razgovori
SVI SEFEROVI LJUDI: Ko je mogao obuzdati "Ćelu" i "Cacu"
ISPADI RAŠE STANKOVIĆA: Prvo udaljavanje optuženog iz sudnice
JUBILEJ: Pet godina TV Tribunala