HomeDA LI JE HALILOVIĆ "VODIO" ILI "KOMANDOVAO"
Svjedok optužbe Selmo Cikotić danas je na suđenju Seferu Haliloviću izjavio da je on generala Halilovića u vrijeme operacije Neretva '93 doživljavao kao osobu koja je "koordinirala" i "vodila" borbena dejstva. On je također kazao da nijedna od njegovih jedinica koje su učestvovale u operaciji nije bila pretpočinjena Haliloviću

Selmo Cikotić, svjedok na sudjenju HalilovićuSelmo Cikotić, svjedok na sudjenju Haliloviću

Selmo Cikotić, umirovljeni oficir Armije BiH, nekadašnji zapovjednik operativne grupe Zapad čije su jedinice učestvovale u operaciji Neretva '93, izjavio je danas na suđenju Seferu Haliloviću da je u vrijeme te operacije Halilovića doživljavao kao osobu koja je "koordinirala" i "vodila" borbena dejstva. Na pitanje optužbe da li je koordiniranje uključivalo i izdavanje borbenih naređenja, Cikotić je rekao da je ono uključivalo "izdavanje naređenja o izvršavanju konkretnih zadataka." Na osnovu pokazanih dokumenata, kako je rekao Cikotić tokom unakrsnog ispitivanja, ne može se smatrati da je Halilović "komandovao".

Cikotić je kao zapovjednik jedinica koje su trebale učestvovati u operaciji početkom septembra 1993. godine u Dobrom Polju prisustvovao sastanku na kojem je, kako je kazao, Sefer Halilović komadantima podijelio konkretne zadatke i pravce djelovanja. Tom prilikom je prvi put čuo za operaciju Neretva '93 i vidio kartu sa nazivom operacije na kojoj su već bili ucrtani pravci djelovanja.

Na pitanje odbrane da li su tokom te operacije neke od njegovih jedinica bile pretpočinjene Seferu Haliloviću, Cikotić je izjavio da nije bilo pretpočinjavanja, te da je cijelo vrijeme bio u sastavu Trećeg korpusa a da je njemu naređeno da učestvuje u operaciji koju je Halilović koordinirao. O susretima s Halilovićem i toku trajanja akcije redovno je obavještavao i svog pretpostavljenog Envera Hadžihasanovića, komadanta Trećeg korpusa Armije BiH.

Odbrana je tokom unakrsnog ispitivanja nastojala dokazati da je Sefer Halilović sa pozicije načenika Glavnog štaba Armije BiH u Dobrom polju samo "prenosio borbena naređenja" tadašnjeg komadanta Armije Rasima Delića, te da je Halilović u Hercegovini boravio u svojstvu šefa Inspekcijskog tima sa vrlo ograničenim komandnim ovlastima. Svjedok se složio s tvrdnjom odbrane da je naredba o operaciji mogla stići putem karte koju je potpisao Rasim Delić, tadašnji komadant Armije BiH.

Sastanku u Dobrom polju je, kako se prisjetio svjedok, prisustvoao i Salko Gušić, zapovjednik Šestog korpusa, i tom prilikom su mu, na isti način kao i Cikotiću, dati konkretni zadaci i pravci djelovanja jedinica kojima je on komandovao. Gušić je, u svom svjedočenju, ustvrdio da je za ime operacije čuo tek mnogo kasnije, te da su neke jedinice iz sastava Šestog korpusa kojim je on komandovao, a koje su učetvovale u operaciji Neretva '93., bile pretpočinjene Haliloviću. Odbrana je optužila Gušića da lažnim svjedočenjem protiv Halilovića želi prikriti svoju ulogu u operaciji Neretva '93.

Halilovća optužnica tereti da je kao komadant operacije Neretva '93 odgovoran što nije spriječio ili kaznio ubistva civila u Grabovici i Uzdolu u septembru 1993. godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 224

DECEMBARSKA KOLEKCIJA: Objavljene dve, pod pečatom još četiri optužnice
PORICANJE: Uloga NATO u etničkom čišćenju Kosova
ZATAŠKAVANJE: Mito i pretnje svedoku optužbe
PRAVDANJE: Zašto su paljene već opljačkane kuće
TRETMAN OPTUŽENIH: Detaljno o zdravlju i uslovima pritvora