HomeNAREDBA O NAPADU NA UZDOL UPUĆENA IZ 6. KORPUSA
Na suđenju Seferu Haliloviću, odbrana tvrdi da je svjedok Salko Gušić "namjerno minimizirao svoju ulogu" u operaciji Neretva '93. Odbrana smatra da je Gušić bio upoznat i sa dešavanjima u Uzdolu, kao i da je naredba o napadu stigla iz komande 6. korpusa.

Sefer Halilović u sudnici TribunalaSefer Halilović u sudnici Tribunala

"Ja tvrdim da ste vi bili duboko upleteni u akciju Neretva '93 i da ste vi namjerno prikazali minimalnom svoju ulogu", kazao je advokat odbrane Peter Morrissey/Piter Morisej svjedoku Salki Gušiću u unakrsnom ispitivanju u postupku koji se pred Tribunalom u Hagu vodi protiiv Sefera Halilovića.

Gušic je odbacio ovakve tvrdnje odbrane rekavši da je Halilović bio "autoritet koji je komandovao u to vrijeme".

Odbrana se, između ostalog, pozvala na zapovijed Rasima Delića upućenu načelniku štaba Vrhovne komande Seferu Haliloviću ali i Gušiću, koji je tada obavljao dužnost komandanta 6. korupsa. Delić, u zapovjedi, zahtijeva istragu o zločinu koji se dogodio u Grabovici 7. i 8. septembra 1993. godine.

"Ako je Sefer Halilović bio komadant te operacije onda nije bilo potrebe da se ovaj dokument uputi vama. Očigledno je da je komadant Delić vas smatrao dijelom komandnog lanca operacije", rekao je australijski advokat Morissey. Gušić je, međutim, i ove tvrdnje odbrane odbacio kao neistinite.

Advokat Morissey je, između ostalog, na uvid stavio i ižvještaj komandanta 317. brigade Envera Buze o borbenim djelovanjima na području Crnog vrha u kojem se spominje pogibija 65 hrvatskih vojnika i 30 civila. Riječ je, tvdi odbrana, o napadima na Uzdol 13. na 14. septembar 1993. godine, a naredba za napad je stigla 11. septembra '93 od komadanta 6. korusa.

"To nije moje naređenje. To naređenje nisam ja napisao, niti sam odobrio", izjavio je Gušić prepoznavši, kako je kazao, "najvjerovatnije" potis njegovog tadašnjeg zamjenika, Bahrudina Brace Fazlića.

Današnjim iskazom završeno je svjedočenje Salke Gušića u procesu protiv Sefera Halilovića kojeg optužba tereti da je, kao komadant operacije Neretva '93, odgovoran za propust da spriječi ili kazni ubijanje civila u Grabovici i Uzdolu u septembru 1993. godine.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 222

"KO TO LAŽE..." - Odjeci i reagovanja na poruke sa Gazimestana
VANSUDSKA POGUBLJENJA - Kako je OVK presuđivala "kolaborantima"
"NISAM KRIV" - Dva scenarija za suđenje generalu Lazareviću
RAZMJENA OPTUŽBI - Odbrana prebacuje odgovornost na svjedoka optužbe
"DUŠA" U SUDNICI - Sudija izgubljen u prevodu