HomeKAKO “UMIRITI I OPUSTITI” KOSOVSKE SVEDOKE
Sudjenje bivšim pripadnicima OVK prekinuto nakon što je Haradin Bala upućen na hitan lekarski pregled. Pre prekida, završeno svedočenje vodje istražiteljskog tima u slučaju Lapušnik i započet iskaz aktuelnog predstavnika Havijera Solane na Kosovu.

Oli Lahtinen, svjedok na sudjenju tri bivša zapovednika i pripadnika OVKOli Lahtinen, svjedok na sudjenju tri bivša zapovednika i pripadnika OVK

Sudjenje trojici pripadnika OVK prekinuto je danas posle nešto više od sat vremena jer je tokom prve pauze optuženi Haradin Bala prebačen u bolnicu radi detaljnijeg medicinskog pregleda. Njegov branilac Gregor Gaj Smit/Gregor Guy Smith obavestio je sudije da je Bala “bio spreman da nastavi, ali je procenjeno da o tome odluku ipak treba da donesu lekari”. Nastavak je zakazan za sutra popodne.

Pre prekida, završeno je svedočenje Oli Lahtinena, vodje istražiteljskog tima u slučaju Lapušnik, koji je bio prvi svedok optužbe na sudjenju Fatmiru Limaju, Isaku Musliu i Haradinu Bali optuženim za zločine nad srpskim i albanskim civilima u leto 1998. godine.

Uvodeći niz dokumenata i video snimaka tokom Lahtinenovog svedočenja tužilac je nastojao da dokaže da je OVK 1998. godine imala organizovanu vojnu strukturu, da je zagovarala i podsticala oružani sukob “kao jedini način da se odgovori srpskim vlastima”, te da je otvoreno kažnjavala Albance na Kosovu za saradnju sa srpskim vlastima.

“Smrt neprijatelju i izdajnicima” jedan je od naslova objavljenih u kosovskoj štampi na albanskom jeziku u martu 1998. čiju je autentičnost svedok potvrdio. Tužilac je takodje predočio niz saopštenja OVK u kojima se preuzima odgovornost za pojedinačna ubistva Albanaca zbog saradnje sa Srbima. “Svaki saradnik sa srpskim vlastima koji nanese štetu albanskoj nacionalnoj stvari ima da bude izložen patnjama”, poručuje OVK. U saopštenju broj 33 od 20. maja 1997. godine OVK preuzima odgovornost za ubistvo Hatema Dobrinija zbog njegove “otvorene i notorne saradnje sa srpskim okupacionim vlastima.”

O tome zašto je OVK počela oružani otpor na Kosovu je britanskom Kanalu 4 posle rata - u avgustu 2000. godine - govorio i optuženi Fatmir Limaj. Razlog je “poraz politike Ibrahima Rugove”, rekao je Limaj u intervjuu čiji je odlomak emitovan u sudnici. Poraženi su prema Limaju “pacifistički, mirni oblici protesta kosovskih Albanaca” jer je srpska država na njih uzvratila “na najgori mogući način”. “Miloševiću se moglo suprotstaviti samo oružanom silom”, rekao je Limaj.

Branilac Isaka Musliua Majkl/Michael Topolski - koji je jedini unakrsno ispitivao ovog svedoka – nastojao je da rezultate istrage o kojima je svedočio Lahtinen predstavi kao nepouzdane. On je tvrdio da su Lahtinen i njegovi istražitelji “često sugestivno nastupali” prema osobama koje su intervjuisali, “tragajući ne za istinom nego za dokazima već postavljenih optužbi”. Lahtinen je medjutim to negirao.

Ukazujući na iskustva koje su kosovski Albanci imali sa srpskom policijom, Topolski je sugerisao da su ljudi na Kosovu mogli da budu uplašeni posetom nekoga ko “kao policajac medjunarodnog suda istražuje ratne zločine”. Pitajući svedoka da li je išta učinio da osobe koje je ispitivao “umiri i opusti” pre intervjua, Topolski se poslužio primerom: “Da li ste im vi rekli recimo ‘Mi nismo kao Srbi, možete slobodno odgovarati na pitanja?’” Nisam baš koristio te reči”, odgovorio je svedok, opisujući da je nastojao da nekako razbije strah koji je primetio kod nekih osoba.

Osvrćući se u dodatnom ispitivanju na slučaj izvesnog Sadika Bećaja koji je negirao da je bio zatočen u Lapušniku iako je više zatočenika to potvrdilo u svojim iskazima, tužilac je u dodatnom ispitivanju od Lahtinena tražio objašnjenje. Svedok je odgovorio da su za takvo ponašanje mogla da postoje dva razloga. Ili je ljudima ili bilo rečeno “da o tome ne govore” ili su sami zaključili “da bi to moglo da im šteti” pa su negirali da su imali bilo kakve veze sa Lapušnikom, čak i kao zatočenici, zaključio je Lahtinen.

Neposredno pre prekida sudjenja započelo je svedočenje Jana Kikarda/ Kickarda koji je trenutno angažovan kao predstavnik Havijera Solane na Kosovu ali je tamo više puta boravio 1998. godine, kao austrijski diplomata baziran u Beogradu.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 214

TVRDNJE BEZ DOKAZA: Sudije ne veruju na reč
MESTO ZLOČINA: Kako je farma u Lapušniku pretvorena u logor
PRIRODA SUKOBA: Orićeva odbrana se slaže sa veštakom optužbe
SLOBODNI PROLAZ: Bliski susret dva Momčila u sudnici Tribunala
NA NAJVIŠEM NIVOU: Kako je rješavan problem mudžahedina
U ROKU ODMAH: Savet bezbednosti zahteva punu saradnju sa Tribunalom