HomeZAVRŠNE REČI NA SUĐENJU ZA GRANATIRANJE DUBROVNIKA
Tužilaštvo prezentira zaključne argumente o odgovornosti generala Pavla Strugara. Pretresno veće obišlo lokacije navedene u optužnici za granatiranje Dubrovnika

Pavle Strugar u sudnici TribunalaPavle Strugar u sudnici Tribunala

Civilni gubici i uništavanje objekata kulture pod zaštitom UNESCO u napadu na Dubrovnik 6. decembra 1991. godine, posledica su “ozbiljnih grešaka u komandovanju Drugom operativnom grupom JNA” na čijem je čelu bio optuženi, rekla je tužiteljica Susan/Suzan Somers u završnoj reči na sudjenju generalu Pavlu Strugaru.

Zaključnim argumentima optužbe i odbrane, sudjenje za granatiranje Dubrovnika, koje je počelo u decembru prošle godine, trebalo bi ove sedmice da bude završeno. Optužba je, prema rečima tužiteljice Somers, dokazala izvan razumne sumnje da je optuženi kao zapovednik Druge operativne grupe JNA “stvorio komandnu klimu koja se odlikovala tolerisanjem kršenja discipline i krivičnog delovanja njemu podredjenih”. Ona se prenosila i na podredjene jedinice koje su “znale da su naredjenja o zabrani napada na dubrovački Stari Grad bila demagoška” tvrdi tužiteljica.

Optuženi je prema njenim rečima, 6. decembra 1991. takodje bio svestan da nad podredjenim jedinicama nije ostvaro komandnu kontrolu, ali je ipak “u njihovim rukama ostavio teško naoružanje, znajući i da su ga oni u prošlosti već zloupotrebili. On je znao da “iste okolnosti daju isti rezultat”, rekla je Somers podsećajući veće na napade na Dubrovnik u oktobru i novembru 1991. “za koje je optuženi morao znati”.

“On je znao do kakvih posledica može dovesti napad na grad od 6. decembra 1991., ali nije učinio ništa da ga zaustavi ili spreči”, rekla je Somers. Ona je sudijama skrenula pažnju da je odbrana, na samom kraju svog dokaznog postupka, “promenila strategiju” prebacujući svu odgovornost na admirala Miodraga Jokića koji je nakon priznanja krivice osudjen na sedam godina zatvora a iskaz na sudjenju svom bivšem starešini dao je u svojstvu svedoka optužbe.“Admiral Jokić je prihvatio svoju odgovornost i ni jednog trenutka od nje nije bežao niti je pokazao nepoštovanje prema optuženom”, naglasila je Somers.

U okviru završne reči optužbe, tužioci David/Dejvid Re i Phillip Weiner/ Filip Vajner naglasili su da dokazi tužilaštva van razumne sumnje pokazuju da dubrovački Stari Grad nije korišten u vojne svrhe te da je od strane JNA granatiran namerno. Argumentu odbrane da je Stari Grad “izgubio imunitet kao grad pod zaštitom UNESCO, zato što je iz njega otvarana vatra na položaje JNA”, tužilac Re je u završnoj reči suprotstavio argument optužbe da je “JNA trebalo da obavesti predstavnike UN o navodnom otvaranju vatre iz Starog Grada kako bi mu bio ukinut imunitet, ali to nije učinjeno”.

Dokazi optuzbe, tvrdi tužiac Vajner, uverljivo su pokazali da u Dubrovniku nije bilo ni jednog vojnog cilja kojim bi bili opravdani napadi JNA. Navodne položaje minobacača i drugog ariljerijskog oružja na nekoliko položaja oko i u blizini Starog Grada naveo je samo jedan svedok odbrane. On je pozvao veće da poverenje ukažu svedoku optužbe zapovedniku artiljerije u odbrani Dubrovnika koji je detaljno opisao položaje hrvatskih snaga.

Nakon tužilaštva, svoje završne argumente će izneti i odbrana generala Strugara a u dokumenta relevantna za ovo sudjenje će, kako je danas objasnio predsedavajući sudija Kevin Parker, ući i “izveštaj Pretresnog veća sa terena”. Troje sudija su naime od 1. do 4. septembra boravili u Dubrovniku a “beleške, audio zapisi i fotografije napravljene tom prilikom će, kao nalaz Pretresnog veća sa terena, biti uvedene u dosije ovog predmeta”, rekao je sudija Parker. (kraj)


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 203

PRETERANA POPUSTLJIVOST: Kako se Smilja Avramov razišla sa Miloševićem
SVE ILI NIŠTA: Optuženi hoće da svedoči ali neće da dâ izjavu
KRAJ SUĐENJA: General Strugar žali zbog dubrovačkih žrtava
EFEKTI ZLOČINA: Šta su tek uradili svom narodu
KRAJ NEKAŽNJIVOSTI: Uskoro prva suđenja u stalnom Međunarodnom krivičnom sudu