HomeZAVRŠNA REČ ODBRANE GENERALA STRUGARA
Ocenjujući da se dokazni postupak tužilaštva zasniva isključivo na neistinitom iskazu admirala Jokića, odbrana generala Strugara najveći deo završne reči posvetila ukazivanju na nedoslednosti u Jokićevom svedočenju

Pavle Strugar u sudnici TribunalaPavle Strugar u sudnici Tribunala

Bez svedočenja admirala Miodraga Jokića slučaj tužilaštva u predmetu protiv generala Pavla Strugara "uopšte ne postoji", tvrdi odbrana u završnim argumentima na sudjenju bivšem komandantu Druge operativne grupe JNA, optuženom za granatiranje Dubrovnika 6. decembra 1991. godine.

Podsećajući da je admiral Jokić priznao krivicu za isti zločin i da je na presudu kojom je osudjen na sedam godina zatvora, uložio žalbu, beogradski advokat Vladimir Petrović je u završnoj reči nastojao da Pretresnom veću sugeriše zajednički interes Jokića i tužilaštva "u naporima da general Strugar bude proglašen odgovornim za granatiranje dubrovačkog Starog grada". Admiral Jokić i tužilaštvo su prema njegovim rečima "na istom zadatku sa različitim motivima: Jokić da bi sebi obezbedio manju kaznu a tužilaštvo da bi dobilo slučaj za koji nema dokaza", rekao je Petrović.

Odbrana generala Strugara takodje tvrdi da je Dubrovnik i njegov Stari grad "mogao 6. decembra 1991. godine biti meta jedino artiljerije Devetog vojno pomorskog sektora" (9VPS) kojim je komandovao admiral Jokić, "i minobacača Trećeg bataljona 472. brigade", koji je takodje bio podredjen Jokićevoj komandi.

Dokazi pokazuju, smatra odbrana, da je izmedju Jokića i generalštaba JNA, odnosno tadašnjeg saveznog sekretara za narodnu odbranu Veljka Kadijevića, postojala direktna komunikacija, mimo generala Strugara. Goran Rodić, branilac generala Strugara, naglasio je da su "paralelizam i dvovlašće u komandovanju neminovno imali posledice".

Odbrana nastavlja iznošenje završnih argumenata dok je tužilaštvo, na kraju svoje završne reči, sudijama predložilo da generalu Strugaru izreknu kaznu od 13 do 15 godina zatvora.


Dijeljenje sadržaja
FB TW LI EMAIL
TV Tribunal 203

PRETERANA POPUSTLJIVOST: Kako se Smilja Avramov razišla sa Miloševićem
SVE ILI NIŠTA: Optuženi hoće da svedoči ali neće da dâ izjavu
KRAJ SUĐENJA: General Strugar žali zbog dubrovačkih žrtava
EFEKTI ZLOČINA: Šta su tek uradili svom narodu
KRAJ NEKAŽNJIVOSTI: Uskoro prva suđenja u stalnom Međunarodnom krivičnom sudu